Alles van waarde is weerloos – en dat geldt ook voor het oude akkerland ten zuiden van Twisk. Het bestuur van het Westfries Genootschap vindt het bijzonder teleurstellend dat de gemeenteraad van Medemblik vorige week heeft besloten dit historisch waardevolle land niet te behouden voor de toekomst. Het zal gevlakt worden.

Medemblik gaat prat op zijn erfgoed, ook met het oog op het toerisme in het agrarische achterland. Alleen al daarom is het van belang dit oude land onder de aandacht te brengen. Landschapsdeskundige Cor Spijker uit Oostwoud stelt: ‘Dit is geen kadetjesland. Het zijn hoge ronde akkers, begrensd door greppels. Op die akkers ligt een teeltaardelaag van wel 1 à 2 meter dikte, de zogenoemde tuineerdgronden.’

Zo zag het landschap in heel het Twiskerveld er vroeger uit!

Met een fietspad vlak langs dit gebied en een informatie bord erbij is deze plek een unieke kans om jong en oud wat mee te geven over de historie van deze streek. Een gemiste kans! Of kan het tij nog worden gekeerd en kan het weerloze zijn waarde behouden?

Onderstaande foto's geven een beeld van het oude land bij Twisk. Een nieuw aangelegd fietspad voert vlak langs dit perceel.