Op vrijdag 22 november 2013 vond in Lunchcafé De Molenwiek bij molen De Krijgsman de presentatie van het nieuwe kwartetspel van het Westfries Genootschap plaats. Voor deze presentatie was een beperkt aantal gasten uitgenodigd. Het ging om bestuursleden van het Westfries Genootschap en Stichting Creatief Westfries, leden van de werkgroep die het kwartet heeft ontwikkeld en mensen die de werkgroep geholpen hebben of bij wie een foto gemaakt mocht worden. Namens Stichting Projector was Dick Ham aanwezig die een videoverslag heeft gemaakt. TV Hoorn was ook aanwezig. Aan de voorbereiding van het kwartetspel is ruim anderhalf jaar gewerkt door een werkgroep bestaande uit Anneke Helder, Joop van Diepen, Klaas Lageveen en Jaap Raat.
De gasten werden onthaald op koffie en thee met gebak uit de zorgbakkerij.

Molen De Krijgsman.
Molen De Krijgsman. (Foto Jan Smit)

In zijn welkomstwoord bedankte voorzitter Jan Smit al degenen die op welke wijze dan ook meegeholpen hebben om het spel te realiseren. Een bijzonder woord van dank was er voor Stichting Creatief Westfries die met een financiële bijdrage de productie van het spel mede mogelijk heeft gemaakt.

Zorgbakkerij De Molenwiek.
Zorgbakkerij De Molenwiek. (Foto Jan Smit)

Na de opening kreeg molenaar Erik Dudink het woord. Hij vertelde over de historie van molen De Krijgsman en over zijn werk.
Hierna vertelde Anneke Helder als lid van de werkgroep over de totstandkoming van het kwartetspel en de werkwijze van de werkgroep.
Na de uitleg van Anneke Helder kon de voorzitter met gepaste trots het doosje met het kwartspel aan de aanwezigen laten zien. “Dit is hem dan. Zoveel uren werk in een klein doosje!” Eerder zei hij al: “Een kwartetspel maken is geen kinderspel.”
Het eerste exemplaar werd door de voorzitter overhandigd aan Klaas Lageveen die de foto's voor het spel heeft gemaakt en de eerste concept teksten in de computer heeft gezet. Hij heeft er veel tijd en energie in gestoken.

Anneke Helder vertelt over de totstandkoming van het kwartetspel.
Anneke Helder vertelt over de totstandkoming van het kwartetspel. (Foto Netty Zander)

Klaas Lageveen bedankte voor de eer die hem te beurt viel en beaamde dat het maken van het spel geen eenvoudige opgave was. Hij sprak de hoop uit dat velen het spel zullen kopen. Het is immers een mooi cadeau voor een betaalbare prijs.
Hierna vroeg de voorzitter ook de overige leden van de werkgroep om naar voren te komen. Zij kregen als dank voor hun werk ook een kwartetspel aangeboden. Voor alle leden van de werkgroep was er nog een extra cadeautje, dat de voorzitter omschreef met de tekst op een van de kaarten van het spel. ‘Dit karakteristieke krentenbrood is gevuld met bruine basterdsuiker en kaneel.’ Het was een Westfriese Krentenmik.
Hierna sloot de voorzitter het officiële gedeelte van de presentatie af en konden de gasten onder het genot van hun tweede kopje koffie of thee nog even napraten en van de gelegenheid gebruik maken om het spel te kopen.
Na afloop kregen belangstellenden een rondleiding in de molen van de molenaar en zijn zoon.

Jan Smit

Openingstoespraak voorzitter bij de presentatie van het Westfriesland kwartet op vrijdag 22 november 2013

Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jan Smit en ik mag u als voorzitter van het Westfries Genootschap van harte welkom heten bij de presentatie van het Westfriesland kwartet. Wij zijn blij dat we vanmiddag te gast mogen zijn in Lunchcafé De Molenwiek bij molen De Krijgsman in Oosterblokker. Het bestuur van het genootschap heeft deze locatie uitgekozen omdat de molen afgebeeld is op een van de kaarten van het kwartetspel dat zo meteen gepresenteerd gaat worden. Bovendien bevinden we ons hier op een historische plek. Molenaar Erik Dudink zal daar zo meteen iets meer over vertellen.

Jan Smit toont het nieuwe kwartetspel.
Jan Smit toont het nieuwe kwartetspel. (Foto Netty Zander)

U zult zich misschien afvragen waarom het Westfries Genootschap zo graag een Westfriesland kwartet wilde maken. Vanuit het Westfries Genootschap ontstond een paar jaar geleden de wens om weer eens iets nieuws te maken waarmee de aandacht van het publiek op de eigen omgeving, Westfriesland, gevestigd kon worden en waarmee ook iets gedaan kon worden aan educatie. Uit het succes van het Westfrieslandspel en de verkoop van de Westfriese vlag blijkt dat er belangstelling is voor artikelen die betrekking hebben op Westfriesland. Na rijp beraad viel de keuze op een kwartetspel. Hiermee kunnen kinderen, maar ook hun ouders en grootouders bereikt worden.
Na anderhalf jaar hard werken is het de werkgroep kwartet bestaande uit Anneke Helder, Joop van Diepen, Klaas Lageveen en Jaap Raat met hulp van vele anderen gelukt om het spel te bedenken, foto's te maken, van passende teksten te voorzien en bovendien een mooi doosje te ontwerpen. Een kwartet maken is geen kinderspel. U hoort daar zo meteen meer van als Anneke Helder aan het woord komt.
Naast de werkgroep zijn er veel anderen die meegeholpen hebben om het kwartet te realiseren. Er zijn mensen die meegelezen hebben, er zijn mensen bij wie foto's gemaakt mochten worden en er is medewerking geweest van onze eigen commissies Kap en Dek en Geschiedschrijving. Ook Stichting Creatief Westfries en Stichting Projector hebben ons geholpen. In de eindfase heeft Cees Bakker, de man van Anneke Helder, veel werk verzet met het verwerken van de laatste correcties in de computer. Goed werk is er ook geleverd door de producent, Zelos uit Alkmaar.
Aan het maken van het kwartetspel zitten ondanks de vele uren die vrijwilligers erin hebben gestoken ook de nodige kosten verbonden. Gelukkig was Stichting Creatief Westfries bereid ons financieel te ondersteunen en mede daardoor kan het kwartet voor de mooie prijs van € 5,95 in de handel gebracht worden.
Ik wil iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van het spel van harte bedanken.
Ik wens u ten slotte nog een plezierige middag toe.

Toelichting van Anneke Helder op de totstandkoming van het kwartetspel

Op 10 april 2012 kwamen we voor het eerst bij elkaar, het was het begin van het Westfriesland kwartet. Joop van Diepen en ik namens het bestuur van het Westfries Genootschap, Klaas Lageveen namens Stichting Projector. Klaas zou de vele foto's verzorgen die voor het spel nodig waren. Jaap Raat voegde zich al snel bij dit groepje en vertegenwoordigde de Commissie Geschiedschrijving. Zo vormden we samen een kwartet. Er volgden nog heel veel bijeenkomsten, heel veel koppen koffie, koeken en niet te vergeten de appels, peren en pruimen van Joop. Het was altijd bij mij in Benningbroek, dat leek het meest centraal, al vond ik wel dat Jaap altijd een groot eind moest rijden. We begonnen met het zoeken naar onderwerpen voor de 13 kwartetten.

Van links naar rechts: Klaas Lageveen, Jan Smit, Joop van Diepen, Anneke Helder en Jaap Raat.
Van links naar rechts: Klaas Lageveen, Jan Smit, Joop van Diepen, Anneke Helder en Jaap Raat. (Foto Netty Zander)

Zoveel mogelijkheden en wat kies je? Klaas ging op pad voor foto's. Hij reed hiervoor door heel Westfriesland, van oost tot west. Klaas registreerde vervolgens alles op zijn laptop. Maar foto's van de onderwerpen vonden we uiteindelijk niet voldoende. Informatie moest erbij. Het ging echter maar om een klein kaartje en er was zoveel informatie. Het was zoeken, wikken en wegen, kiezen, wegstrepen. Al dit werk deden we niet alleen. Heel veel hulp kregen we van alle kanten. Zo konden we bijvoorbeeld terecht bij museum de Anloup voor foto's van het gereedschap en voor de kaaswagen en de tilbury bij familie Vlaar. En stelde Barbara, van Commissie Kap en Dek, met veel geduld de hoofdtooien op voor het maken van de mooiste foto. De leden van Creatief Westfries hebben ons geadviseerd bij gebruik van het Westfries. Een kritische blik op de teksten werd gegeven door Commissie Geschiedschrijving en ook door Ina Slot, Netty Zander en Jan Smit. Toen we op het einde dreigden vast te lopen op de techniek was Cees Bakker bereid om deze laatste problemen voor ons op te lossen. Vandaag zijn we allemaal bij elkaar gekomen voor de presentatie van het Westfriesland kwartet. Namens de werkgroep wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle steun en hulp die we hebben ondervonden. En niet in de laatste plaats dank aan Zelos uit Alkmaar die het drukwerk heeft verzorgd.

Corina van Willegen en haar dochter verkopen de eerste kwartetspellen.
Corina van Willegen en haar dochter verkopen de eerste kwartetspellen. (Foto Jan Smit)