Welkom in Wadway.
Welkom in Wadway. (Foto Marijke Smit)

De najaarsstreekdag in Wadway stond geheel in het teken van de stolp. Dit omdat 2013 het jaar van de stolp is. Vanaf 11.00 uur tot 12.30 uur konden de leden een kijkje nemen in en bij de stolpen van familie Buijink aan de Spanbroekerweg 220, van familie Boots aan de Spanbroekerweg 222 en van familie Broers Wadway 33.

De stolpen op Spanbroekerweg 220 en 220 A. Ina Broekhuizen komt naar buiten.
De stolpen op Spanbroekerweg 220 en 220 A. Ina Broekhuizen komt naar buiten. (Foto Marijke Smit)

Daarnaast mochten de deelnemers over het erf van de tot woning verbouwde stolpschuur van de familie Groot aan de Spanbroekerweg 220 A lopen. Gelukkig was het 's-ochtends droog. Dat maakte het goed mogelijk om de wandeling langs de boerderijen wat uit te breiden en een stukje van het dorp te bekijken. Door de bewoners werd met enthousiasme verteld over hun stolpen.

De heer Buijink vertelt over  de restauratie van de stolp Spanbroekerweg 220.
De heer Buijink vertelt over de restauratie van de stolp Spanbroekerweg 220. (Foto Ina Broekhuizen)

Van het ochtendprogramma is door Dick Ham van Stichting Projector een videoverslag gemaakt dat via de website van het Westfries Genootschap te zien is. Om 12.30 uur was er voor degenen die zich daarvoor aangemeld hadden een heerlijke en goed verzorgde lunch in café De Vriendschap. Buiten bij de ingang van het café stond net als achter de boerderij Wadway 33 een nieuwe ronde schoorsteen opgesteld. Binnen in de zaal werd op het scherm een serie foto's van stolpen vertoond. De foto's waren gemaakt door bestuurslid Netty Zander. Om 13.30 uur opende voorzitter Jan Smit de middagbijeenkomst. De toespraak staat elders op de website. Ton Ootes, de voorzitter van Volksvermaak Wadway vertelde op humoristische wijze enkele wetenswaardigheden van het dorp Wadway. Na hem kwam Evert Vermeer, de voorzitter van de Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp aan het woord. Hij vertelde over het werk van deze stichting. Hierna werd een promotiefilmpje van de stichting vertoond. Mevrouw Melanie Balledux, bestuurslid van de stichting en gespecialiseerd in wetsbescherming van stolpen vertelde het een en ander over wettelijke bepalingen en over allerlei zaken waar eigenaren van stolpen mee te maken kunnen krijgen. Zij vroeg de aanwezigen alert te zijn op ontwikkelingen die het voortbestaan van stolpen bedreigen. Elke stolp die gered kan worden is er immers een.

De heer Boots verwelkomt Jan Smit op Spanbroekerweg 222.
De heer Boots verwelkomt Jan Smit op Spanbroekerweg 222. (Foto Marijke Smit)

Na de pauze met koffie of thee en krentenbrood vertelden John Kunis en Irma Stroet over de restauratie van de hun stolp aan de Koningspade. Zij kochten de boerderij van de familie Beerepoot en maakten deze geschikt voor de bewoning door hun gezin en voor gebruik als werkplaats voor het bouwbedrijf van John. Zij lieten daarbij ook enkele foto's zien van de oude en de nieuwe situatie. Bijzonder was bijvoorbeeld de foto van de drinkkuil voor het vee.

De heer Broers vertelt over de stolp Wadway 33.
De heer Broers vertelt over de stolp Wadway 33. (Foto Marijke Smit)

Aansluitend werd de film ‘Midzomeravondwandeling in Twisk’ vertoond. Deze film is gemaakt door Dick Ham van Stichting Projector en laat beelden zien van de wandeling op 21 juni 2013 door Twisk.
Te zien waren mensen in Westfries kostuum op diverse plaatsen in het dorp, bijvoorbeeld in de kerk en bij stolpen. Joop van Diepen zong het Boerderijenlied dat hij al in 2003 gemaakt heeft en dat nog steeds actueel is. Het refrein luidt als volgt:
Jaar van de boerderaai
Die is bedat verbaai
Maar we moete deurgaan met de stroid
Jaar van de boerderaai
Die is bedat verbaai
Aars rake we ze demie allegaar kwoit.

Het plafond in de woonkamer van Wadway 33.Het plafond in de woonkamer van Wadway 33. (Foto Marijke Smit)

Voorzitter Jan Smit sloot de vergadering af en deelde mee dat Maarten Dekker uit Bovenkarspel verkozen is tot vice-voorzitter en dat het bestuur besloten heeft waar mogelijk de spelling Westfriesland en Westfries te hanteren en niet de door de spellingregels voorgeschreven woorden West-Friesland en West-Fries.

De nieuwe ronde schoorsteen is in verband met de te verwachten harde wind in twee delen tentoongesteld.
De nieuwe ronde schoorsteen is in verband met de te verwachten harde wind in twee delen tentoongesteld. (Foto Marijke Smit)

Na afloop kon onder het genot van een hapje en een drankje nog even worden nagepraat.
Alles bij elkaar was het een plezierige en leerzame dag.

Jan Smit

Ton Ootes en Jan Smit laten de vlag van Wadway zien. Netty Zander kijkt toe.
Ton Ootes en Jan Smit laten de vlag van Wadway zien. Netty Zander kijkt toe. (Foto Marijke Smit)

De leden luisteren aandachtig naar het verhaal van de heer Broers bij de stolp Wadway 33.De leden luisteren aandachtig naar het verhaal van de heer Broers bij de stolp Wadway 33. (Foto Netty Zander)

Bezichtiging buiten bij de stolp Wadway 33.
Bezichtiging buiten bij de stolp Wadway 33. (Foto Netty Zander)