Het bestuur nodigt de nieuwe leden uit voor een bijeenkomst in café De Zandloper in Zandwerven op zondag 24 november. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over onze vereniging en haar commissies en over de aanhet Genootschap gelieerde verenigingen en stichtingen. Dit om een indruk te geven van het werk dat door deze organisaties wordt gedaan voor het behoud en de verspreiding van de kennis van de West-Friese cultuur. Bij het bestuur kunt u terecht met uw vragen over het Westfries Genootschap. In de pauze is er gelegenheid om met elkaar en met de bestuursleden te praten. Na de pauze volgt een lezing over een interessant historisch onderwerp.

Leden die zich na de Westfriezendag 2012 hebben opgegeven als lid en nog niet eerder bij een nieuwe ledenbijeenkomst zijn geweest, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Andere leden die nog niet eerder deze bijeenkomst hebben kunnen bijwonen, zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich, bij voorkeur per e-mail, opgeven bij het secretariaat van het Westfries Genootschap.

Tijd: 14 tot 16 uur, zaal open 13.30 uur.
Adres: Zandwerven 29, 1715 KM Spanbroek.

Boerderij uit 1675 in ZandwervenBoerderij uit 1675 in Zandwerven. (Foto Westfrieslandspel, Creatief Westfries)