Schagen
Voor het eerst sinds 1986 werd de Westfriezendag weer in Schagen gehouden.
Het was een dag met mooi weer, waarbij het gelukkig minder warm was dan de voorafgaande dagen. Ter ere van de Westfriezendag wapperde de Westfriese vlag van de toren van de Grote Kerk aan de Markt.

Barbara Donker zet de kap bij mevrouw Molenaar.
Barbara Donker zet de kap bij mevrouw Molenaar.

Ontvangst in restaurant Igesz
In het restaurant verzamelden zich de 249 leden en genodigden. Bij de deur werden zij vanaf kwart over negen welkom geheten door de scheidende voorzitter Ina Broekhuizen-Slot en haar opvolger Jan Smit. Beiden waren gekleed in Westfriese klederdracht. Binnen werd koffie en thee geserveerd met een Schagenaartje.
Op groot scherm werden foto's van Netty Zander vertoond die te maken hadden met de werkzaamheden van Ina Broekhuizen voor het Westfries Genootschap.

De tafel voor het uitreiken van de deelnemersbonnen met van links naar rechts Corina van Willegen...
De tafel voor het uitreiken van de deelnemersbonnen met van links naar rechts Corina van Willegen, Peter Koopman, Kees Kreuk, Joop van Diepen en Cees Morit.

Het eerste deel van de algemene ledenvergadering
Om kwart voor tien werden de aanwezigen opgeroepen om naar de Grote Kerk te gaan waar vanaf tien uur de ledenvergadering werd gehouden. De Grote Kerk is een prachtig gebouw, waarvan de restauratie in 2012 afgerond is.
Nadat voorzitter Ina Broekhuizen-Slot een ieder welkom had geheten gaf zij het woord aan wethouder Jan Bouwes die namens de gemeente Schagen de leden verwelkomde in Schagen en Ina bedankte voor haar inzet voor West-Friesland en het Westfries Genootschap. Als dank overhandigde hij haar het eetbare Schager klinkertje. Na de openingstoespraak van de voorzitter werden de bestuursleden door haar aan de aanwezigen voorgesteld. Speciale aandacht was er voor Joop van Diepen die dit jaar veertig jaar bestuurslid is. Het vervolg van de agenda werd vlot afgewerkt. De voorgestelde contributieverhoging van € 30 naar € 31 voor gewone leden en van € 60 naar € 62 voor bedrijfsleden werd na een toelichting van de penningmeester Peter Koopman door de vergadering goedgekeurd.
Vervolgens werd de vergadering onderbroken voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs.

Westfriesland prijs 2013 naar Jaap de Wit en Henk Komen
De Westfrieslandprijs 2013 werd door voorzitter Ina Broekhuizen uitgereikt aan Jaap de Wit en Henk Komen. 2013 Is het Jaar van de Boerderij. Mede daarom is de Westfrieslandprijs naar twee personen gegaan die zich jarenlang hebben verdiept in de geschiedenis van West-Friese boerderijen.
Het zijn Jaap de Wit uit Schagen en Henk Komen uit Wieringerwerf.
Jaap de Wit kreeg de prijs vanwege zijn buitengewone inzet voor het onderzoeken, in woord en beeld vastleggen en onder een breed publiek uitdragen van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van boerderijen in de regio Schagen. Denk hierbij aan zijn artikelen in de Schager Courant en aan de vorig jaar verschenen lijvige uitgave Boerenleven in de regio Schagen.
Henk Komen zette zich met hart en ziel in voor het onderzoeken en vastleggen van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de stolpboerderijen in Heerhugowaard van 1631 tot 2011. In drie kloeke delen beschreef Komen de historie van meer dan 380 Waardse stolpen. De boeken dragen als titel Stolpboerderijen in Heerhugowaard en vertellen de verhalen van alle stolpen in zuid, midden en noord. Voorafgaand aan de uitreiking zong Nan Beers uit Schagen een nieuw lied getiteld Boereplaas (tekst Ina Broekhuizen, muziek Wil Luiken).
De prijs bestond uit een geldbedrag van € 500 voor beiden en een oorkonde.

De winnaars van de Westfrieslandprijs met voorzitter Ina Broekhuizen. Links Henk Komen en rechts Jaap de Wit.
De winnaars van de Westfrieslandprijs met voorzitter Ina Broekhuizen. Links Henk Komen en rechts Jaap de Wit.

Bestuursverkiezingen
Onder leiding van secretaris Jan Wittink vonden de bestuursverkiezingen plaats. Nan Beers uit Schagen was aftredend en herkiesbaar en werd unaniem herkozen. Ina Broekhuizen-Slot was aftredend en niet herkiesbaar. In haar plaats werd Petra Tromp uit De Goorn unaniem door de leden verkozen tot nieuw bestuurslid. Door het bestuur was vice-voorzitter Jan Smit uit Opperdoes aan de leden voorgedragen als de nieuwe voorzitter. De leden stemden unaniem met deze voordracht in.

Secretaris Jan Wittink leidt de vergadering tijdens de bestuursverkiezingen.
Secretaris Jan Wittink leidt de vergadering tijdens de bestuursverkiezingen. Achter de tafel van links naar rechts Ina Broekhuizen, Jan Smit en Peter Koopman.

Afscheid van Ina Broekhuizen
Tijdens de ledenvergadering werd ook afscheid van Ina Broekhuizen-Slot die vanaf 1996 in het bestuur heeft gezeten. De laatste acht jaar was zij voorzitter. Namens het bestuur en de leden bedankte de nieuwe voorzitter Jan Smit haar voor haar grote inzet. Zij is iemand die echt ‘Hart voor West-Friesland’ heeft aldus Jan Smit. Als dank voor haar grote inzet werd zij door de leden tot erelid benoemd. Aan Ina werd ook de bijbehorende erepenning uitgereikt. Uit handen van bestuurslid Anneke Helder kreeg zij van het bestuur en de leden een fraai halssieraad dat door Anneke zelf gemaakt is.
Ter gelegenheid van het afscheid had bestuurslid Joop van Diepen een afscheidslied voor Ina gemaakt dat door hem onder begeleiding van accordeonist Wil Luiken werd gezongen. De zaal zong het refrein uit volle borst mee.

Joop Schouten zingt het liedje over de Schager markt.
Joop Schouten zingt het liedje over de Schager markt.

Diverse sprekers voerden vervolgens het woord. Het waren bestuurslid Maarten Dekker namens de Commissie Geschiedschrijving, Jaap Meester namens Stichting Creatief Westfries en Rob Hogenes namens de Stichting Westfriese Folklore Schagen. Maarten Dekker overhandigde Ina een speciale ‘krant’ waarvan er maar één exemplaar uitgegeven is ter gelegenheid van het afscheid van Ina Broekhuizen. Jaap Meester had een mand met streekproducten mee, voorzien van Westfriese rijmen en Rob Hogenes gaf Ina een gratis abonnement op de Kroniek van de Stichting Westfriese Folklore.
De scheidende voorzitter bedankte vervolgens alle sprekers en overhandigde aan haar opvolger symbolisch de voorzittershamer en de sleutels van het Timmermansgildehuis.

Ina Broekhuizen overhandigt de voorzittershamer aan Jan Smit.
Ina Broekhuizen overhandigt de voorzittershamer aan Jan Smit.

Afsluiting van de vergadering
Onder leiding van de nieuwe voorzitter werd de vergadering afgesloten.
Daarna volgde het programma Liedjes van Ina. Marijke Smit, Klaasjan Bak en Joop Schouten werden begeleid door Wil Luiken op accordeon.
Bij de uitgang van de kerk konden de leden de winnaars van de Westfrieslandprijs 2013 feliciteren en Ina Broekhuizen-Slot een hand geven en haar bedanken voor haar inzet als bestuurslid en voorzitter van het Westfries Genootschap.

De lunch
Van de lunch in Restaurant Igesz maakten 227 leden en genodigden gebruik. Mede door de lange duur van de vergadering en het aansluitende feliciteren lukte het niet om zoals gepland om kwart over twaalf allemaal tegelijk aan tafel te gaan en tegelijk aan het eten te beginnen. Dat werd voor een groot aantal mensen wat later. Dat was jammer. Ondanks de voor verbetering vatbare organisatie van de lunch was het een gezellig samenzijn.

De lunch in Restaurant Igesz.
De lunch in Restaurant Igesz.

De excursies
Er stonden vijf excursies op het programma. Deze gingen naar respectievelijk twee boerderijen (een nieuwe stolp en een monumentale stolp), bedrijven (Sande B.V. en Bollenoord), molencomplex De Gouden Engel in Koedijk, twee monumentale kerken in achtereenvolgens Haringhuizen en Winkel en tenslotte was er de wandelexcursie op pad in Schagen. Aan de excursies werd door 194 mensen deelgenomen die bij terugkomst enthousiast vertelden over wat zij allemaal gezien hadden.

Het diner
Als afsluiting van de Westfriezendag gingen 67 mensen in Restaurant Igesz aan tafel voor het diner. Er werd een heerlijk driegangen keuzemenu geserveerd gevolgd door een kopje koffie of thee. Bestuurslid Joop Schouten die als ceremoniemeester optrad, keek op zijn vertrouwde humoristische wijze terug op de dag en een aantal aanwezigen lieten hun medegasten genieten van zang, verhalen en gedichten. Om tien uur 's-avonds gingen de laatste mensen huiswaarts.