Beste mense, welkom.
Goeiemurgen, vriende en vriendinne van West-Friesland en van 't Westfries Genoôtskap. Names 't bestuur zeg ik: van harte welkom allegaar, hier in de Grôte kerk op de Markt in Schagen. In de toren hangt de Westfriese vlag, 't was nag een hêle sjouw om dat voor mekaar te kroigen. Wethouwer Bouwens, bedankt!
In 1986 werd voor 't lest een Westfriezedag houwen in Schagen. Wai kwamme toe bai mekaar op 6 september in de Spartahal. In 't mededêlingenblad stond:
‘Bij de voorbereidingen van het programma heeft het bestuur veel steun gehad van Joop Schouten, die al weer een aantal jaren leiding geeft aan de befaamde Westfriese marktdagen.’
Ok nou, nei 27 jaar, heb Joop Schouten heêl wat werk verzet voor deuze dag. Vezelf bar bedankt, Joop!
Welkom leden, erelede, lede van verdienste, mense die we noôd hewwe, belangstellende en mense van de krant en de radio.
Welkom an iederien die in Westfries kostuum opperdan kommen is. Wat een roik gezicht! Omdat 't voor moin een bezondere dag is, hew ik ok een nuw kleidje antrokken. Hoe vinde jullie 't?

Welkom in Schagen, de stad, die dut jaar feist viert: 550 jaar leden krege ze marktrechte en zestig jaar terug begonne ze met de folkloremarkt. En ze zette dut jaar ok een nuwe stap in de geskiedenis, want ze benne ien gemeente worren samen met Zoipe en Harenkarspel.

As eerste geef ik graag 't woord an wethouwer Bouwens van de gemeente Schagen.

Dank voor uw woorde. Ik begreep dat u de hêle dag meemaakt, samen met vrouw en vrinde. Koik, dat vinde wai nou bar mooi!

Konne jullie je auto een beetje kwoit venochend? Stane d'r nag mense op 't dak van 't Makado? 't Is meskien goed om te weten dat je deer voor voif uur weg weze moete, aars gaat 't hek dicht. Dat den moet je voor een nachie in Skagen bloive.

Vriende en vriendinne, ok dut jaar misse we mense. Bekende gezichte, trouwe lede, mense die we alle jare op de Westfriezedag zage. Ze benne d'r gien meer.
We gedenke met eerbied en dankbaarhoid alle lede die dut jaar wegvallen benne.

We hewwe ok veul nuwe lede kregen dut jaar. En een deêl deervan is hier vedaag. Hullie hewwe we venochend ontvangen bai een tafel in de hal.
Welkom! Ik hoop dat jullie je gauw thuis voele zalle binnen de vereniging.

Nuwskierige Westfrieze, ok wat 't bestuur anbelangt. Drie vrage, die jullie meskien hewwe over de bestuurslede beantwoord ik: hoe hiete ze, weer komme ze vedaan en wat doene ze.
De bestuurslede stel ik an u voor:
- Peter Koopman uit de Baarsdorpermeer, penningmeester.
- Jan Smit uit Opperdoes, vice-voorzitter.
- Jan Wittink uit Hipolytushoef, secretaris, hai zit ok in de website redactie.
- Nan Beers uit Schagen, redactielid 't Vierkant.
- onze nestor Joop van Diepen uit Oosterblokker, hai werd in 1973 kôzen tot bestuurslid, dat hai zit nou veertig jaar in 't bestuur. Da's vezelf een fielsetatie waard! En een ruiker bloeme voor deuze prestatie. Joop zit names 't bestuur in de stichting voor Landelijk Schoon.
- Joop Schouten uit Schagen, bestuurslid van de stichting de Westfriese Molens.
- Hans van Kampen uit Schagen, names 't bestuur in Kap en Dek en in de Vereniging Westfriese Monumentale kerken.
- Netty Zander uit Hoogwoud, names 't bestuur in de stichting Projector en in de Adriaan Donker Stichting.
- Maarten Dekker uit Bovenkarspel, names 't bestuur in de commissie Geschiedschrijving.
- Anneke Helder uit Benningbroek, zit names 't bestuur in de stichting Westfriese Families en ok in 't museumoverleg textielmedewerkers.
- Kees Kreuk uit Hoogkarspel.
En den vezelf onze spin in 't web in 't Timmermansgildehuis: Corina van Willegen uit Zwaag.

Beste mense, we hewwe een bedroivig verenigingsjaar achter ons. Twei nuwe boeke verskene. End september vorig jaar 't kinderboek Geheimen van de dijk.
Hier is 't! Een bar mooi boek met tien verhale over alderhand dinge die beurde bai de doik. Plus een zoôt extra infermatie in 't boek en op onze website.
Ok ken je bai de tien plase weer die verhale speule een skat vinde. Met geocaching. Die skatte benne deer bai de doik skuildouwd. Wie van jullie heb 'r al d'rs ientje vonden met z'n gps?
In december kwam 't boek Middenstand uit, 't vierde boek in de Westfriese Historische Reeks. Vol verhale over winkels en kefees, over verlies en verdwoinings. Skreven deur skroivers uit alle hoeke van West-Friesland en samensteld deur Eelco Beukering. Van harte anbevôlen.
Begin juni is de leste ruilverkaveling van West-Friesland, die van De Gouw, officieêl ofslôten. Dat beurde in Abbekerk deur gedeputeerde Jaap Bond. In 1991 gaf ons bestuur opdracht an de stichting Projector om deuze ruilverkaveling in beêld vast te leggen. D'r werd prakkezeerd over een fotoverslag van de voortgang. 't Is veul meer worren. De werkgroep De Gouw te boek volgde twuntig jaar lang de verkaveling en alles werd optekend in een boek.
Dut is 't worren! Een prachtuitgave. Te koop vedaag. Ik dank nag 'rs alle lede van de werkgroep voor hullies inspanning. 't Rooit 'r op!
Nuw benne ok de rugzakke met de West-Friese vlag op de achterkant.
Ik zou zegge: koop zô'n rugzak bai onze pr-kraam die in de zaal bai Igesz staat en douw die vol met boeke. Deer kè-je de kommende toid veul genoegen an beleve!
We hewwe in juni, op de langste dag, een prachtwandeling maakt in Twisk. Meer as voiftig mense in West-Fries kostuum zatte deer mooi te wezen bai boereplaase of in de kerk. Gidse die alles wiste over Twisk loidde de wandelaars rond. Ankend jaar op 21 juni verdoene we 't nag 'rs!
't Gildehuis is van binnen hêlegaar vurfd en heb een opgnappersbeurt had. Op de verdieping hangt sinds kort 't mooie skilderai van de Landbouwtentoônstelling van Jannie Kuiper-Wetsteen. Dat kreeg 't genoôtskap een jaar in bruikleen van de stichting Landbouwtentoônstelling Opmeer.
Kom gerust maar d'rs te koik! Dat ken al ankende zaterdag met de Open Mônumentedag. Den stane de deure woid open. Maar ok deur de weeks van 9 tot 12 uur.
We organiseerde vier lezings, twei in oktober en twei in maart, en we gavve twei keer de cursus Kennismaken met West-Friesland. Ok gavve we les op een skoôl in Abbekerk en we dede mee met Rondje Cultuur voor de middelbare skôle.

D'r is vezelf nag veul meer beurd dut jaar, koik maar op oôs website en in 't Vierkant.
Ik wul liever nag effies vooruit koike.
In oktober is de Maand van de Geskiedenis, den houwe we weer twei lezings.
Op zundeg 20 oktober zitte we in Wadway, den gaat 't over 't boek Pittige moide, verhale van vrouwe uit West-Friesland uit de 20e eêuw. Drie skroifsters vertelle over hullies andeêl in dat boek.
En op zundeg 20 oktober benne we te gast bai Igesz hier in Skagen, den is 't onderwerp Skagen as marktstad. D'r is zang en d'r benne verhale en vezelf ok beêlde van Skagen van vroeger.
Op zaterdag 2 november benne we weer in Wadway voor de najaarsstreekdag. Ja, een dag, jullie hore 't goed! We hewwe 't die dag over 't Jaar van de Boerderai.
Wie dat wul, ken al om elf uur komme. Den kè-je vier boereplase bekoike dichtbai Wadway. Nei eterstoid luistere we nei vertellings over dat durp en over de perbleme met de stolpe in West-Friesland. Je kenne trouwes ok enkeld 's middes komme, hoor.
De nuwe lede benne welkom op zundegmiddeg 24 november in kefee de Zandloper in Zandwurven.
Alles over deuze dage staat te lezen in 't Vierkant en ok op de website.

't Kommend jaar gane we an de veert met oôs nuwe beloidsplan 2014-2018.
Dat: werk an de winkel!
In 2014 bestane we negentig jaar! Een hêle leeftoid, zegge ze den!
Met een vracht an ervarings en kennis en met een lading nuwe veerkracht gane we van kiet: op nei de honderd!
Ok alle stichtings en commissies benne merakels hard an 't werk met hullie oigen kennis en vaardighede én met nuwe planne.
Dank an de bestuurslede en an alle mense die hêlegaar voor niks zoveul doene voor en hullies beste krachte geve an de cultuur en de historie van West-Friesland.
Tja, den knoipt 't ok een beetje, nou ik hier zo voor jullie staan.
Want dut is de leste keer dat ik wat teugen jullie zegge mag as voorzitter. Dat voelt toch ampartig.
Met veul plezier hew ik acht jaar lang an 't roer staan van 't skip dat Westfries Genoôtskap hiet. We voere over een kalme zee met een mooi zoet windje, maar somstoids ok over woelige bare met sturm en een snarige teugenwind.
Veul woorde benne d'r zoid, veul vergaderd, veul skreven, veul planne maakt, veul is 'r voor mekaar kommen. Dat gaan ik niet allegaar oprakele. Ok in de negen jaar as bestuurslid was ik met hart en ziel betrokken bai de vereniging.
Weerom, vraag je den wel d'rs. Weerom sloof je je zo uit? Weerom gaan je overal op an, weerom steek je zoveul toid in 't genoôskap?
Ien van de eerste liedjes die ik skreef had as titel Goeie grond. 't Was 't basislied voor 't meziekspel Goeie Grond dat in 2002 met veul succes opvoerd werd in Abbekerk.
D'r zouwe nag veul liedjes en nag vier are spelle volge.
Maar dat lied – zou dat 't weze, weer alles uit voortkomt?
Zou dat de diepste gedachte weze?

De grond in West-Friesland die is eêuwe oud
Maar voor een West-Fries is die grond zo vertrouwd
Hai maakte z'n oigen stuk land achter doik
Hai zwoegt 'r, hai ploegt 'r, z'n oogste ben' roik.
Goeie grond, goeie West-Friese grond
Grond van vroeger en nou, weer ik zoveul van hou.


Met twei biene stane wai, staan ik op die grond, op die aarde. Zonder veul praatjes, zonder veul hoge gedachtes, maar met 't weten dat je hier hore, dat je hier op je best benne, dat je hier werke en leve wulle, in dut open land met die harde wind en die hoge luchte.
Met die durpe die allegaar zo oigen benne, met de stede die getuige van handelsgeist, met de doik, dat toônbeêld van samenwerking en anpakke.
Om dat oigene, dat waardevolle, dat ouwe en dat nuwe te zien én deerover te vertellen, deervoor is 't genoôtskap opricht.
Beskerme, vastlegge, deurgeve, zien leite, vedder brenge bai jong en oud – dat doene we al zowat negentig jaar.
Meskien is 't om die grond, om dat gevoel as je de doik weer over raaien nei een vekantie, dat thuiskommen, meskien is dat de reden dat ik me inzette voor 't genoôtskap.
Ik dank m'n bestuurslede voor alles wat we samen dede, voor 't vertrouwen &eracute;n voor de goeie samenwerking. Ik dank jullie, lede, 't was een voorrecht om dut werk doen te maggen. Ik dank m'n man Wim en m'n joôs voor de ruimte en de steun achter de skerme.
Veul mense denke: ze skaidt uit met alles. Maar zo is 't vezelf niet. Heêl veul dinge bloif ik doen voor West-Friesland, zeker ok 't skroiven en 't voordreigen.
En dat alles vanuit de woorde uit dat eerste lied:

Al trok ik ok bloid heêl de wereld in 't rond
Ik kwam vast weer terug weer m'n wiegie ooit stond.
Al zocht ik nei skatte ik weet weer 'k ze vond
Vezelf in diezelvende West-Friese grond!
Goeie grond, goeie West-Friese grond
Grond van vroeger en nou weer ik zoveul van hou.


Hiermee open ik de jaarvergadering 2013 van het Westfries Genootschap.

Ina Broekhuizen-Slot