Dankwoord / verkiezing tot voorzitter

Beste mensen,
Allereerst wil ik Petra Tromp feliciteren met haar benoeming en haar welkom heten in het bestuur. Ook feliciteer ik Nan Beers met zijn herbenoeming.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen. Ik ben mij ervan bewust dat de functie van voorzitter van het Westfries Genootschap een veel omvattende taak is en dat er veel te doen is. Een voorzitter staat er als het goed is niet alleen voor. Ik ben blij dat ik mag rekenen op de steun van het bestuur en ik hoop dat u als leden uw bestuur met zijn nieuwe voorzitter blijft steunen. Er is door het bestuur een nieuw beleidsplan gemaakt. Dit is bedoeld voor de periode 2014 t/m 2018. In het komende seizoen gaat het bestuur kijken hoe we daar handen aan voeten aan moeten geven. Een belangrijk punt uit het nieuwe beleidsplan is het werven van nieuwe leden. In 2014 bestaat het Westfries Genootschap 90 jaar. Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn als ieder lid een nieuw lid aanbrengt.

De nieuwe voorzitter en drie oud-voorzitters. Van Links naar rechts Klaas Bant, Jan Smit, Ina Broekhuizen en Volkert Nobel.
De nieuwe voorzitter en drie oud-voorzitters. Van Links naar rechts Klaas Bant, Jan Smit, Ina Broekhuizen en Volkert Nobel.

Afscheid Ina
Toen Ina op de Westfriezendag 2009 in het Park in Hoorn bij haar herverkiezing als bestuurslid aankondigde dat dit haar laatste termijn zou worden dacht ik bij me zelf “dat duurt gelukkig nag een heêl toidje.” De tijd na Ina haar herverkiezing is omgevlogen. Ina: nu is het zover dat wij afscheid van jou als bestuurslid moeten nemen na een lange staat van dienst. Je werd in 1996 in het bestuur gekozen als opvolger van Liesbeth Wever. In 2005 werd je door het bestuur aan de leden voorgedragen voorzitter. Je volgde Klaas Bant op en je was de eerste vrouwelijke voorzitter van ons Westfries Genootschap. Je hebt je rol met verve vervuld. Je hebt “Hart voor West-Friesland”, je gaat graag met mensen om en je hebt je met hart en ziel ingezet voor het Westfries Genootschap. Geen moeite was je te veel en je vertegenwoordigde het Westfries Genootschap bij allerhande gelegenheden. De Westfriese taal ligt je na aan het hart en we hebben genoten van de gedichten die je bij diverse gelegenheden voordroeg en die afgedrukt werden op onze nieuwjaarskaarten. Als er iets moest gebeuren dan stond je altijd klaar. Groot was je inzet en betrokkenheid bij de Commissie Presentatie en de Commissie Organisatie en Educatie. Naast mooie dingen zoals de verschijning van de vier boeken in de Westfriese Historische Reeks maakte je ook moeilijke dingen mee. Spannend was het bijvoorbeeld bij de laatste statutenwijziging toen we stemden over het voeren van de naam Westfries Genootschap in plaats van Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Ik wil nog een ding noemen. In ons bestuur was jij de voortrekker bij het totstandkoming van de Bouwhistorische Commissie. Een nieuwe loot aan de stam van het Westfries Genootschap waar we erg blij mee zijn. Ik kan nog veel dingen noemen, maar daarvoor ontbreekt mij de tijd. Zoals Nederland dit voorjaar met dankbaarheid afscheid moest nemen van zijn koningin, zo neemt het Westfries Genootschap met dankbaarheid afscheid van jou. Een van onze bestuursleden noemde je onlangs zelfs de liefste voorzitter die hij kende. Ik wil je bedanken voor je tomeloze en enorme inzet en je vriendschap. We laten je niet met lege handen gaan. Het Algemeen Bestuur wil aan de leden vragen om jou te benoemen tot erelid van onze vereniging. Vergadering gaat u daarmee akkoord?
Dan mag ik je nu de erepenning van het Westfries Genootschap overhandigen.
Deze erepenning hoort bij het erelidmaatschap en belandt hopelijk bij jou in de pronkkast.
Als bestuur meenden dat het daarbij niet mocht blijven. Op de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur hebben we je al een mooie bos bloemen overhandigd als blijk van onze dank voor je inzet en voor de hele plezierige samenwerking. Wij zijn niet alleen jou dankbaar, maar ook jouw man Wim die het goed vond dat jij veel uren in touw was voor het Westfries Genootschap. Wim: heel erg bedankt voor alles.
We hebben nog een cadeautje voor je, maar dat is niet bedoeld voor de pronkkast. Ons bestuurslid Anneke Helder zal dat zo meteen aan je overhandigen.
Na de rondvraag en de sluiting bieden we jou en de leden nog een muzikaal afscheid aan.