Het prachtige schilderij dat Jannie Kuiper-Wetsteen maakte van de Landbouwtentoonstelling in Opmeer staat een jaar lang te pronken in ons Timmermansgildehuis.
Dit schilderij wordt ieder jaar in bruikleen gegeven aan een instantie, een bedrijf of gemeente, vanwege sponsoring van of inzet voor de Landbouwshow. Aan het eind van de Landbouwdag 2013 bood voorzitter Nico Vriend het schilderij aan aan Ina Broekhuizen en Jan Smit, voorzitter en vice-voorzitter van het genootschap.
Het kunstwerk werd in dank aanvaard en zal een goede plaats krijgen in het gildehuis.

Links Ina Broekhuizen en Jan Smit, rechts Nico Vriend. Tezamen dragen ze het forse schilderwerk…
Links Ina Broekhuizen en Jan Smit, rechts Nico Vriend. Tezamen dragen ze het forse schilderwerk van de Landbouwtentoonstelling. (foto Ronald van Etten)