De achterzaal van het café de Stompe Toren zat zaterdag 29 juni bomvol tijdens de presentatie van ons tachtigste jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw. Zeker tachtig belangstellenden, onder wie auteurs, tekenaars, leden, ereleden, inpakkers en cameramensen waren in grote getale naar Aartswoud gekomen. Mooi, die betrokkenheid. Dat men na afloop van de presentatie het nieuwe Rundveemuseum kon bekijken, speelde wellicht ook een rol bij de hoge opkomst.

Ina Broekhuizen en Meindert Nieuweboer bekijken het nieuwe jaarboek.
Ina Broekhuizen en Meindert Nieuweboer bekijken het nieuwe jaarboek. (Foto Netty Zander)

Ina Broekhuizen opende met een welkomstwoord.
‘Welkom in Aartswoud, een kleine maar sterke gemeenschap in het hart van West-Friesland. Een dorp met een kerk, een café en een school én sinds kort een uniek museum: het Rundveemuseum Aart Grootes.
Wie heb 't, zou je zeggen. Maar niet alleen daarom zijn we in Aartswoud. We kozen ook voor de gemeente Opmeer van wege het feit dat er in dit jaarboek meerdere artikelen staan die een relatie hebben met deze gemeente.
Voor de tachtigste keer brengt het WFG een schitterend jaarboek uit.
Redactieleden en schrijvers leverden door de jaren heen telkens weer een prestatie van de eerste orde. Zij maakten een historische document vol artikelen en verhalen, een archief vol jaartallen en gebeurtenissen, een West-Fries geschiedenisboek dat regionale verbanden legt.
Het jaarboek is enkele keren veranderd van lay out en ontwerp.
Het begon in 1926 met dit boek. Vervolgens veranderde het aanzien in 195519671974 en in 1999. In 2012 stapten we over op een andere cover.
Nu is het 2013 en weer is de buitenkant anders.
Groen en blauw zijn de kleuren van dit jaar.
De leden ontvangen deze bundel met daarbij een Vierkant en als afscheidscadeautje van mij een gedichtenboekje getiteld Een lied over doik. Alle uitgevoerd in de tinten groen en blauw: de kleuren van West-Friesland!
Een mooie drieslag zo!
Naast veel lezenswaardige artikelen zijn er ook de belangrijke rubrieken: Kroniek van West-Friesland en bibliografie van West-Friesland. Ook die staan voor geschiedschrijving en archivering. In deze tachtigste uitgave weer meer aandacht voor beeld. Het motto: een foto vertelt meer dan duizend woorden, gaat ook hier op.’
Hierna was het woord aan regio-archeologe Carla Soonius, zij hield een korte inleiding gebaseerd op het artikel ‘Vuurstenen sikkels blinkend in West-Friese klei’, dat geschreven is door Fleur Schinning.

Gerda Wester leest haar West-Friese verhaal, dat gepubliceerd is in het jaarboek, voor.Gerda Wester leest haar West-Friese verhaal, dat gepubliceerd is in het jaarboek, voor.

Vervolgens lazen Gerda Wester en IJs Broers hun West-Friese teksten, die in het jaarboek zijn geplaatst, voor. Die riepen bij de luisteraars een glimlach en ontroering op.
Het eerste exemplaar van West-Friesland Oud & Nieuw 2013 werd daarna uitgereikt aan Meindert Nieuweboer, voorzitter van de stichting Rundveemuseum Aat Grootes.
Voorafgaand aan de overhandiging zei Ina Broekhuizen het volgende.
‘Vrijdag 26 april jongstleden was een grootste dag voor het dorp Aartswoud en voor de stichting Rundveemuseum Aat Grootes. Het nieuwe museum wordt officieel geopend door gedeputeerde Elvira Sweet. Het museum kwam tot stand door de durf, de visie en de inzet van velen.
Een van hen is Meindert Nieuweboer. Hij is één van de trekkers en voorlopers, samen met Aart de Wit uit Obdam. Die namen kan ik hier met een gerust hart noemen, zonder de vele anderen te kort te doen.
Het Westfries Genootschap waardeert de betrokkenheid en het enthousiasme van alle mensen die zich bezighouden met de historie en de cultuur van dit gebied. Het zichtbaar maken, vastleggen en uitdragen daarvan is van groot belang, zeker ook voor de nieuwe generaties. In het kader daarvan is het mij een groot genoegen het eerste exemplaar van het tachtigste jaarboek te mogen overhandigen aan Meindert Nieuweboer.’
Meindert Nieuweboer was blij met het boek. Uiteraard vertelde hij het een en ander over de aanleiding tot en de totstandkoming van het museum.

De redactieleden worden in het zonnetje gezet.
De redactieleden worden in het zonnetje gezet. V.l.n.r. Martin Menger, Henk Kok, Volkert Nobel, Tom Wester, Peter Smit, Bert Kölker, IJs Broers en Ed Dekker. (Foto Wim Broekhuizen)

Vanzelfsprekend werd de redactiecommissie in het zonnetje gezet. De acht leden kregen een jaarboek en bloemen.
‘De redactiecommissie wil ik van harte bedanken voor hun werk’, zei Ina Broekhuizen. ‘En een werk is het! Lezen, corrigeren, redigeren, foto's, kaartjes, tekeningen bepalen. Drukproeven lezen en herlezen. En dan ligt er eindelijk een boek! Dít boek! Ik feliciteer jullie van harte met het resultaat. Je kunt er trots op zijn. Onze leden zullen er blij mee zijn, wat zeg ik: heel West-Friesland is er blij mee! Ik vertrouw erop dat er nog vele prachtige jaarboeken zullen volgen!’

Freek Appel (midden) overhandigt een boek aan René en Dirk Appel...
Freek Appel (midden) overhandigt een boek aan René en Dirk Appel, kleinzoons van Dirk Appel, over wie een artikel in het jaarboek staat.

Als laatste was het woord aan Freek Appel. Hij vertelde over de voorgeschiedenis van het artikel over timmerman, bestuurder en schrijver Dirk Appel. Diens kleinzoons, Dirk en René, waren aanwezig en kregen van Freek twee exemplaren van het jaarboek uitgereikt.
Alle aanwezigen bezochten hierna het Rundveemuseum waar Meindert Nieuweboer en Aart de Wit gedegen uitleg gaven over alle facetten van het museum.

De bijzondere koeien in het land achter het Rundveemuseum.
De bijzondere koeien in het land achter het Rundveemuseum.

Meindert Nieuweboer geeft uitleg over de koeienrassen.
Meindert Nieuweboer geeft uitleg over de koeienrassen. (Foto Netty Zander)

Uitleg in de stal door Meindert Nieuweboer.
Uitleg in de stal door Meindert Nieuweboer.

Geanimeerde gesprekken in de stal.
Geanimeerde gesprekken in de stal.

Uitleg in het museum door Aart de Wit.
Uitleg in het museum door Aart de Wit.

Foto's Ina Broekhuizen (tenzij anders aangegeven).