In de vorige eeuw was de middenstand rijk vertegenwoordigd in West-Friesland. Vier bakkers en vijf kruidenierswinkeltjes in één dorp was heel gewoon. Tijdens de middag die het Westfries Genootschap organiseert in café De Vriendschap in Wadway worden verhalen verteld over de middenstand in de negentiende en twintigste eeuw. De bijeenkomst wordt gehouden op zondag 24 maart en begint om 14 uur.

Eind 2012 verscheen het boek Middenstand, geschiedenis van de detailhandel in West-Friesland (1850-1975). Deze uitgave is het vierde deel in de Westfriese Historische Reeks, een initiatief van de commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap. Het boek vormt de aanleiding tot het organiseren van de lezing in Wadway. Redacteur Eelco Beukers leidt het onderwerp in en introduceert de sprekers. Vervolgens vertellen Jan Gerrit Goet en Nanda Goet-Knol over de kruidenierswinkel van de familie Knol in Nibbixwoud. Fer Beerepoot houdt een inleiding over de middenstand in Hoogkarspel en Westwoud. Na de pauze geeft Ed Dekker een inkijkje in het reilen en zeilen van café De Rietvogel van de familie van Stralen in de polder Berkmeer. Eelco Beukers houdt een afsluitende beschouwing waarin hij een breder beeld geeft van de West-Friese middenstand. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Inloop 13.30 uur, aanvang 14 uur, einde circa 16 uur.
Entree: leden 2 euro, belangstellenden 3 euro.
24 maart 2013: Café De Vriendschap, Wadway 22, 1715 GZ Wadway.

Bij de winkel van de familie Knol in Nibbixwoud. Foto Coll. Goet-KnolBij de winkel van de familie Knol in Nibbixwoud.
Foto Coll. Goet-Knol