Kim DanenbergIn het najaar van 2012 deed Kim Danenberg uit Heerhugowaard (laatste jaar VWO) in verband met het maken van een profielwerkstuk onderzoek naar het West-Friese dialect.
Hiervoor zocht ze onder meer contact met het Westfries Genootschap. Ze voerde een gesprek met voorzitter Ina Broekhuizen en kreeg allerlei informatie mee. Daarnaast werd ze gewezen op de activiteiten van de stichting Creatief Westfries.
Op 14 december leverde zij haar werkstuk getiteld ‘Een heul oigen taaltje’ in.
In januari 2013 kreeg Kim een 8,2 voor het resultaat en gaf ze toestemming om het werkstuk te publiceren op onze website.

Klik hier om het profielwerkstuk als PDF (3,13 MB) te openen.