Op 1 november 2014 werd de najaarsstreekmiddag van het Westfries Genootschap gehouden in de ‘Four Seasons’ zaal van het Roode Hert in Bovenkarspel. Ondanks het prachtige weer, het was de warmste 1 november sinds het begin van de waarnemingen, was de opkomst met ruim tachtig mensen goed te noemen.

Peter Koopman en Anneke Helder ontvangen de gasten.

Peter Koopman en Anneke Helder ontvangen de gasten. (Foto Marijke Smit)

Stedebroec viert in 2014 dat het 650 jaar geleden is, dat de dorpen Bovenkarspel en Grootebroek een gezamenlijk stadsrecht kregen. De gemeente noemt 2014 het Jaar van de Verbinding. Voor het Westfries Genootschap was dit een mooie aanleiding om de najaarstreekmiddag in Bovenkarspel te houden.

Mieke Peetoom en Pieter van den Berge worden gebracht door de echtgenoot van Mieke.

Mieke Peetoom en Pieter van den Berge worden gebracht door de echtgenoot van Mieke. (Foto Marijke Smit)

Na de opening door voorzitter Jan Smit kreeg burgemeester Marian Goldschmeding van de gemeente Stedebroec het woord. Zij heette de aanwezigen van harte welkom in haar gemeente en zij toonde zich verheugd dat het Westfries Genootschap er voor had gekozen de najaarsstreekmiddag in Bovenkarspel te houden.

Het raam ‘Lente’ in de Four Seasons zaal.

Het raam ‘Lente’ in de Four Seasons zaal. (Foto Marijke Smit)

Toen volgde een verrassing voor oud-bestuurslid Joop van Diepen. Burgemeester Rob van der Riet van de gemeente Drechterland kreeg het woord. Na zijn toespraak, waarin hij vertelde over het belang van de cultuurhistorie van Westfriesland en de inzet van Joop van Diepen voor deze cultuurhistorie, de stolpen en het Westfriese dialect, deelde de burgemeester mee dat Joop van Diepen in aanmerking kwam voor een koninklijke onderscheiding. Laatstgenoemde is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Vervolgens speldde de burgemeester het bij de benoeming behorende lintje bij Joop op. Voor Trudy van Diepen-Stam had de burgemeester een bos bloemen meegenomen.

Burgemeester Rob van der Riet, Trudy van Diepen-Stam en Joop van Diepen.

Burgemeester Rob van der Riet, Trudy van Diepen-Stam en Joop van Diepen. (Foto Marijke Smit)

Vervolgens feliciteerde voorzitter Jan Smit namens het Westfries Genootschap Joop van Diepen met zijn onderscheiding en overhandigde hem een bos bloemen.
Na dit feestelijke intermezzo hield dr. Joost C.M. Cox, oud gemeentesecretaris van Alkmaar, een inleiding met als titel: ‘Stads- of Stederecht voor Grootebroek in 1364?’

In de pauze maakten velen van de gelegenheid gebruik om Joop van Diepen en zijn echtgenote te feliciteren.

Burgemeester Goldschmeding laat haar ambtsketen zien.Burgemeester Goldschmeding laat haar ambtsketen zien. (Foto Marijke Smit)

De tweede inleider was Frank Pennekamp. Hij is als amateur-archeoloog actief voor de Historische Vereniging Oud Stede Broec en voor Archeologie Westfriesland. Zijn lezing droeg de titel ‘Westfriesland in de Bronstijd’. Aan de hand van kaarten en foto's vertelde hij over de ontwikkeling van het landschap, sporen in het landschap, mensen, dieren en voorwerpen. Hij liet ook enkele archeologische vondsten zien.

Opnieuw werd het officiële programma onderbroken voor een verrassing. Namens Stichting Creatief Westfries boden de bestuursleden Dily Koetsier-Speets en Anja Zander aan voorzitter Jan Smit een symbolische cheque van € 900 aan als verjaardagcadeau voor het Westfries Genootschap dat dit jaar negentig jaar bestaat. In zijn dankwoord toonde de voorzitter zich blij verrast met het cadeau en hij beloofde dat het bestuur van het Westfries Genootschap een passende bestemming aan het geld zal geven.

Anja Zander (midden) en Dilly Koetsier-Speets (rechts) overhandigen een cheque aan Jan Smit.

Anja Zander (midden) en Dilly Koetsier-Speets (rechts) overhandigen een cheque aan Jan Smit. (Foto Marijke Smit)

Het laatste programmaonderdeel was een optreden van muziekvereniging Crescendo uit Bovenkarspel. De muzikanten speelden een aantal feestelijke nummers, waaronder ‘Holland jubelt’ en ‘Waar de golfjes kabbelen langs het IJsselmeer’.

Optreden van muziekvereniging Crescendo.

Optreden van muziekvereniging Crescendo. (Foto Marijke Smit)

Jan Smit sloot vervolgens het officiële gedeelte van het programma af en wenste iedereen al vast wel thuis. Tenslotte konden de deelnemers aan deze middag nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje.