Op zondagmiddag 12 oktober organiseert het Westfries Genootschap een bijeenkomst in het kader van de Maand van de Geschiedenis.
De bekende publicist Jan Blokker jr. houdt dan een lezing met de titel:
‘Een vredelievend volk in oorlogstijd; Vriend en Vijand in de Eerste Wereldoorlog.’
De lezing zal gaan over het vermeende vredelievende karakter van de Nederlander en de neutraliteitspolitiek die tot mei 1940 werd volgehouden.
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.
Jan Blokker studeerde nieuwe geschiedenis in Amsterdam, was rector van een middelbare school en is publicist. Hij schreef bijvoorbeeld ‘Als de wereld vergaat, ga ik naar Nederland. De vaderlandse geschiedenis in 40 uitspraken en meer’. Samen met zijn vader en broer schreef hij onder andere de bestseller ‘Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis’.
De lezing wordt gehouden in Restaurant Igesz Markt 22 1741 BS Schagen. De aanvang is om 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur. De toegangsprijs is € 4 per persoon en kan aan de zaal worden voldaan.

Nederlandse soldaten omstreeks 1918.

Nederlandse soldaten omstreeks 1918. (Foto: collectie familie Smit-de Groot.)