De Westfriezendag 2014 werd net als die van 2013 in Schagen gehouden.

De ontvangst in Igesz
De leden en genodigden (bij elkaar ruim 180 mensen) verzamelden zich in Restaurant Igesz. Bij de deur werden zij begroet door voorzitter Jan Smit. In het restaurant stonden de koffie en thee met een Schagenaertje (een gebakje) klaar. In de zaal werd op het scherm een door bestuurslid Netty Zander vervaardigde fotopresentatie van Westfriesland vertoond.

6169 Pé van der Lee is onderweg naar de ontvangst in Igesz.

Pé van der Lee is onderweg naar de ontvangst in Igesz. (Foto Marijke Smit)

Jaap en Tine Raat ontmoeten Dick Ham.

Jaap en Tine Raat ontmoeten Dick Ham. (Foto Marijke Smit)

Anneke Helder (links) en Petra Tromp (midden) wachten samen met koster Van Treuren bij de Grote Kerk.

Anneke Helder (links) en Petra Tromp (midden) wachten samen met koster Van Treuren bij de Grote Kerk. (Foto Marijke Smit)

De vergadering in de Grote Kerk
Na het welkomstwoord van Jan Smit, kreeg wethouder Jan Bouwes van de gemeente Schagen het woord. Hij verwelkomde de aanwezigen in Schagen en wenste hen allen een mooie dag toe.
Nadat Jan Smit de wethouder bedankt had met een doos bonbons en een Westfriesland kwartet, hield hij zijn openingstoespraak. Daarin besteedde hij onder meer aandacht aan de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar, het negentigjarig bestaan en de komende ledenwerfactie.
Na deze toespraak en de benoeming van de notulencommissie werd de vergadering onderbroken voor de presentatie van de bewerkte heruitgave van het boekje Pikt en Dreven.

Jan Smit bedankt wethouder Jan Bouwes.

Jan Smit bedankt wethouder Jan Bouwes. (Foto Marijke Smit)

Heruitgave Pikt en Dreven
De oorspronkelijke uitgave dateert uit 1991. De voorzitter van de Commissie Kap en Dek, Barbara Zweet- Donker, reikte het eerste exemplaar uit aan mevrouw A.C.M. Steur-Sombroek, voorzitter van het Museumoverleg Textielmedewerkers Noord-Holland. Na het dankwoord van mevrouw Steur, mocht de voorzitter van de Commissie Kap en Dek de voorzitter van het Westfries Genootschap een verrassing overhandigen in de vorm van een cheque van € 1.000. Namens het bestuur van het Wesfries Genootschap bedankte Jan Smit voor het mooie cadeau en zegde toe dat het bestuur hier een passende bestemming voor zal zoeken.

Barbara Zweet-Donker (links) en mevrouw Steur-Sombroek bij de presentatie van Pikt en Dreven.

Barbara Zweet-Donker (links) en mevrouw Steur-Sombroek bij de presentatie van Pikt en Dreven. (Foto Marijke Smit)

Bestuursverkiezingen
De bestuursleden Anneke Helder, Maarten Dekker en Kees Kreuk waren volgens rooster aftredend en werden door de vergadering met applaus herkozen. Namens Maarten Dekker die wegens een langdurige ziekte afwezig was, las de voorzitter een dankwoord voor.
Bestuurslid Joop van Diepen trad na een bestuurslidmaatschap van 41 jaar, wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd tussentijds af. In de ontstane vacature werd Piet Zwaan uit Grootebroek gekozen.

Barbara Zweet-Donker heeft net de cheque van de Commissie Kap en Dek overhandigd aan Jan Smit.

Barbara Zweet-Donker heeft net de cheque van de Commissie Kap en Dek overhandigd aan Jan Smit. (Foto Marijke Smit)

Westfrieslandprijs
Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft de Westfrieslandprijs 2014 toegekend aan de Westfriese Dansgroep Schagen die in 2014 zestig jaar bestaat. Namens de dansgroep namen voorzitter Nel Boersen en haar man Sam Broersen de prijs in ontvangst.
In zijn toespraak prees Jan Smit de dansgroep voor haar inzet voor de Westfriese folklore en haar bijdrage aan de promotie van Westfriesland.
Nel Broersen bedankte namens de dansgroep en toonde zich verrast en verheugd. De bij de prijs behorende oorkonde krijgt een plekje in het verenigingslokaal van de dansgroep en voor het bij de prijs behorende geldbedrag van € 1.000 zal een passende bestemming worden gezocht. In haar dankwoord stipte mevrouw Boersen nog even aan dat de dansgroep net als het Westfries Genootschap dringend behoefte heeft aan nieuwe, liefst jonge, leden om de continuïteit de garanderen. Zij hoopte dan ook dat de toekenning van de prijs jongeren zal stimuleren om zich aan te melden als lid van de dansgroep.

Jan Smit reikt de Westfrieslandprijs aan Nel en Sam Boersen van de Westfriese Dansgroep Schagen.

Jan Smit reikt de Westfrieslandprijs aan Nel en Sam Boersen van de Westfriese Dansgroep Schagen. (Foto Marijke Smit)

Uitslag fotowedstrijd 'Dit vind ik typisch Westfries'
Anneke Helder en Petra Tromp presenteerden de uitslag van de fotowedstrijd ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van het Westfries Genootschap.
Petra Tromp vertelde over het aantal inzendingen, de onderwerpen en de inzenders en zij maakte de namen van de prijswinnaars bekend. Ook gaf zij een toelichting op de beslissing van de jury, die bestond uit de bestuursleden Anneke Helder, Petra Tromp, Netty Zander en Joop Schouten, aangevuld met Lilian Dik als externe deskundige. Anneke Helder liet de foto's van de prijswinnaars zien. Netty Zander overhandigde de prijzen. De winnaar bij de volwassenen, Henk Groenewoud, nam de prijs zelf in ontvangst. De prijs voor de winnaar bij de jeugd, Timo Verra, werd in ontvangst genomen door zijn moeder. Beiden hebben een rondvlucht van een uur boven Westfriesland gewonnen.
Voor Lilian Dik was er als dank voor haar werk als jurylid een doos bonbons.

Netty Zander overhandigt een mand met Westfriese streekproducten aan Wim Zwier, winnaar van de tweede prijs bij de fotowedstrijd.

Netty Zander overhandigt een mand met Westfriese streekproducten aan Wim Zwier, winnaar van de tweede prijs bij de fotowedstrijd. (Foto Marijke Smit)

Trudy van Diepen-Stam krijgt bloemen van penningmeester Peter Koopman.

Trudy van Diepen-Stam krijgt bloemen van penningmeester Peter Koopman. (Foto Marijke Smit)

Afscheid Joop van Diepen
Voorzitter Jan Smit bedankte Joop van Diepen in een korte toespraak voor zijn inzet voor Westfriesland en het Westfries Genootschap. Op voorstel van het bestuur van het Westfries Genootschap werd Joop van Diepen benoemd tot erelid van de vereniging.
Door de bestuursleden Netty Zander en Joop Schouten werd het scheidende bestuurslid toegezongen met een door Netty Zander gemaakt lied. De mensen in de zaal zongen het refrein uit volle borst mee.
Netty Zander overhandigde aan Joop van Diepen ook een cadeau in de vorm van een stuk tuingereedschap.
Penningmeester Peter Koopman overhandigde aan Trudy van Diepen-Stam bloemen als dank voor haar steun aan haar man bij zijn taak als bestuurslid van het Westfries Genootschap.
Namens het Westfries Genootschap zat Joop van Diepen onder andere in het bestuur van Stichting Landelijk Schoon. Voorzitter Mieke Peetoom-Nobel van die stichting bedankte hem voor zijn inzet voor Stichting Landelijk Schoon en zij had ook als cadeautje een bos bloemen meegenomen en overhandigde die eveneens aan Trudy van Diepen-Stam.
Joop van Diepen bedankte de sprekers, de zangers en de leden en keek nog even terug op de 41 jaar die hij in het bestuur had gezeten.

Netty Zander overhandigt het cadeau aan scheidend bestuurslid Joop van Diepen.

Netty Zander overhandigt het cadeau aan scheidend bestuurslid Joop van Diepen. (Foto Marijke Smit)

Sluiting van de vergadering
Na de rondvraag, waarvan door verschillende leden gebruik gemaakt werd, volgde een optreden van zanger Joost Botman die zich zelf op gitaar begeleidde. Hij zong twee Westfriese liedjes, waarvan de tekst gemaakt was door zijn moeder Riek Botman-Boukens.
Nadat hij Joost Botman bedankt had, sloot Jan Smit de vergadering af.

Joost Botman zingt twee Westfriese liedjes.

Joost Botman zingt twee Westfriese liedjes. (Foto Marijke Smit)

Lunch in Igesz
Aan de lunch in Restaurant Igesz werd door ruim 160 mensen deel genomen. Tijdens de lunch werden op het scherm in de zaal de foto's vertoond die ingezonden waren voor de fotowedstrijd.

Bezoek aan boerderij 't Weeshuys. Van links naar rechts: Joop Schouten, de heer ?, Gerda Leguit en Henk Schaafsma.

Bezoek aan boerderij 't Weeshuys. Van links naar rechts: Joop Schouten, de heer ?, Gerda Leguit en Henk Schaafsma. (Foto Netty Zander)

De excursies

Oorspronkelijk waren er vijf excursies gepland. Doordat de excursie naar Breezand door het ontvangende bedrijf op het laatste moment was afgezegd, waren degenen die voor deze excursie ingeschreven hadden ondergebracht bij de vier andere excursies.
De excursie die wel doorgingen waren:
a. Wieringen met een bezoek aan de Michaelskerk op Oosterland en Museumboerderij Jan Lont.
b. Op pad in Schagen met een bezoek aan twee boerderijen en aan De Nieuwe Nes, een samenwerkingsverband van een aantal lokale en regionale organisaties op het gebied van natuureducatie, natuurbehoud en cultuur.
c. Waarland met Museum Het Molenhuys, de Waarlandse molen en Bed and Breakfast De Boereplaats.
d. Nieuwe Slot Schagen met een muzikaal optreden van Trio Tarantella en een demonstratie van de Kantklosschool Ieder voor Allen uit Wijdenes.

In totaal deden ongeveer 145 mensen met de excursies mee.

Trio Tarantella tijdens het optreden in het Nieuwe Slot.

Trio Tarantella tijdens het optreden in het Nieuwe Slot. (Foto Marijke Smit)

Diner
Na afloop van de excursies bleef een deel van de deelnemers nog even na om onder het genot van een drankje na te praten over de dag.
Aan het afsluitende diner in Restaurant Igesz werd door ongeveer 45 mensen deelgenomen.
Onder het eten trad Jan Smit op als ceremoniemeester vertelden diverse mensen een verhaal of lazen gedichten voor.
Het diner was een gezellige afsluiting van een geslaagde en feestelijke Westfriezendag.