Openingstoespraak
Leide in vriende van 't Westfries Genoôskip,
't Is zwat niet te gelouven dat 't al weer een jaar leden is dat ik hier in deuze kerk benoemd bin tot voorzitter van 't Westfries Genoôskip. 't Vertroûwen dat ik van jolle kreeg deid me goed. Dat goeie gevoel is bleven. Wat hawe we een prachtige vereniging en wat binne d'r een zoôt enthousiaste mese die helpe om die draaiende te hoûwen.
D'r beurt heêl veûl in een jaar toid, mooie in minder mooie dinge. Om met dat leste te beginnen. We misse troûwe leide omdat ze in 't verbaaie verenigingsjaar overleden binne. Dat geldt ok Henk Bindervoet die jarelang ôze huurder was van 't huis Dal 3 in Hoorn. Zelle we voor alle mese die we misse efkies een menuutje stelte hoûwe?
Dank je wel.
Voordat we veerder gane wel ik eerst de bestuursleide voorstelle die d'r vedaag binne.
Naast me zitte:
Jan Wittink uit Hippolytushoef. Haai is ôze secretaries.
Peter Koupman uit Wognum. Haai is ôze piningmeister.
Achter de tafel met 't dagelijks bestuur mist vice-voorzitter Maarten Dekker. Haai kin deur een langdurige ziekte d'r niet baai weze vedaag.
De are bestuurslede die hier vedaag binne:
Anneke Helder uit Benningbroek, Petra Tromp uit De Goorn, Netty Zander uit Hougwoud, Nan Beers uit Skagen, Joop van Diepen uit Oôsterblokker in Joop Skouten uit Skagen.
We misse vedaag Hans van Kampen uit Skagen die net as veûl are leide van dansgroepe dut weekend baai een dansfestival is.
Kees Kreuk is 'r ok niet. Die zit in Zuid-Afrika. Haai is op vekantie in haai zôu vedaag al weer terug weze, maar de vekantie is deur de raisurganisatie een week verzet.
Gien bestuurslid, maar wel heêl belangroik voor 't genoôskip in de urganisatie van deuze dag is ôze secretaresse Corina van Willegen. Wat het die weer een zoôt werk dein!
In 't verenigingsjaar dat achter oôs lait is 'r weer veûl beurd. Al 't gewône, maar toch belangroike werk van bestuur, commissies in stichtings, maar ok bijzondere dinge. Deer noem ik 'r een paar van.
'T bestuur besloôt om in 't vervolg weer dat kin, 't woord Westfriesland an mekaar te skroiven in 't verbindingsstreepke tussen West in Friesland weg te leiten. Deerdeur wordt de aigen identitoit van oôs gebied extra beneidrukt.
In november presenteerde we 't nuwe Westfriesland kwartet. 't Is heêl mooi worren in de eerste druk van 1.000 spelle was binnen drie weke uitverkocht. We hawe weer nuwe drukt in 't kwartet is te koup op de PR tafel van 't genoôskip in Igesz.
't Huis Dal 3 weer Henk Bindervoet jare weûnd het, kwam leeg te staan. In de loup van de jare is 'r achterstallig onderhoud ontstaan. D'r is een plan maakt om 't hêlegaar onder hande te nemen. De vergunning om dat te doen is kort leden oindelijk ofgeven, dat de annemers kinne binnenkort an de gang.
Van Stichting 't Glaswerk krege we geld om alle tachtig jaarboeke van 't Westfries Genoôskip digitalisere te leiten. 't Is de bedoeling om ze lenegies an ien voor ien op ôze website te zetten.
Voor Stichting De Westfriese Môlens was 't op 28 mei een feistelijke dag omdat de Waarlandse Môlen nei een grôte restauratie opend werd.
Dut jaar is 't zestig jaar leden dat de Commissie Genealogie van het Westfries Genoôskip insteld werd. Dat is de voorganger van Stichting Westfriese Femilies. We fielcetere 't bestuur met dut jubileum.
Gustereivend was ik samen met bestuurslid Netty Zander baai de reunie van oud-medewerkers van de voormalige zuivelfebriek Aurora. Ze kwamme baai mekaar omdat 't dut jaar honderd jaar leden is dat de febriek in productie kwam. Ik mocht de Auroraprois overhandige an 't bestuur van Stichting Historie Aurora.
Zurge binne d'r ok. Over 't landskip bevobbeld. Welke gevolge hawe de planne voor meer windenergie in Noord-Holland voor 't open landskip van Westfriesland in voor 't vraaie zicht van in nei de Westfriese Omringdoik? Die môlens hawe ok grôte gevolge voor de mese d'r vlak baai weûne. Stichting Landelijk Skoôn volgt de ontwikkelings op de voet.
Een aar project met grôte gevolge voor 't landskip in heêl veûl mese is de anpak van de N23/ Westfrisiaweg. Stichting Projector gaat in opdracht van 't Westfries Genoôskip vastlage hoe de veranderings in 't landskip as gevolg van de anpak van deuze weg binne. Dat betekent foto's in filmopnamen make van hoe of 't r' noû uitziet, van de werkzaamhede in straks weer van 't nuwe landskip.
Jolle hore 't wel: 't Westfries Genoôskip is nei negentig jaar ammaar nag een krasse dame die bruist van levenslust. We binne met reum 2.200 leide ok een sterke vereniging, maar we moete wel an de toekomst dinke. We gane binnenkort een actie hoûwe om nuwe leide te winnen. Jolle magge allegaar meehelpe. In oktober krogge jolle geloik met 't nuwe Vierkant alle gegevens over de actie.
Dut was de opening. Ik hoop dat we met mekaar een goeie vergaring hawe magge.

Jan Smit.

Overhandiging Westfrieslandprijs
Schagen heeft het! De Stichting Westfriese Folklore Schagen trakteert ons al weer ruim zestig jaar op tien donderdagen in de zomerperiode op een programma vol met Westfriese Folklore. Een traditie om trots en zuinig op te zijn. Beroemd zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse missverkiezing en de wekelijkse optocht met de in klederdracht gestoken deelnemers en de fraaie door paarden getrokken rijtuigen. Een traditie zoals die in Schagen kan niet in stand gehouden worden zonder de onvermoeibare inzet van een actief bestuur en vele vrijwilligers.
Een bijzonder programmaonderdeel is het wekelijkse optreden van de Westfriese Dansgroep Schagen. Deze dansgroep bestaat dit jaar zestig jaar.
Mag ik de aanwezige bestuursleden van deze vereniging vragen om naar voren te komen?
Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2014 toe te kennen aan de Westfriese Dansgroep Schagen.
Net als de andere dansgroepen in Westfriesland vormt de Westfriese Dansgroep Schagen een belangrijke ondersteuning voor de regionale promotie van ons gebied. De dansgroepen houden met hun optredens oude cultuurgebruiken op het gebied van dans levend en zij dragen bij aan het behoud van de Westfriese klederdracht.
Op de bij de prijs behorende oorkonde is daarom het volgende geschreven:

Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2014 toe te kennen aan de Westfriese Dansgroep Schagen vanwege het zich al gedurende zestig jaren inzetten voor de Westfriese Folklore. Met de optredens in klederdracht, onder andere op de Westfriese markten in Schagen, draagt de groep bij aan de promotie van Westfriesland en het behoud van oude cultuurgebruiken.

Aan de toekenning van de prijs is een geldbedrag van € 1.000 verbonden. Dat blijkt uit deze symbolische cheque die ik ook aan u mag geven.