Vanavond is het voor het bestuur van Stichting Historie Aurora, alle oud-medewerkers van de voormalige zuivelfabriek Aurora en andere mensen die bij de fabriek betrokken waren een bijzondere avond. Omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de voormalige zuivelfabriek Aurora in Opmeer in productie kwam houdt u vanavond een reünie. Een reünie betekent oude kennissen ontmoeten, genieten van de gezelligheid, maar ook gemis voelen omdat mensen die deel uitmaakten van de geschiedenis van deze fabriek er niet meer zijn. Een reünie is ook herinneringen ophalen aan vroeger. Door samen herinneringen op te halen, houd je ook de geschiedenis levend.

Uit mijn eigen jeugd herinner ik mij nog heel goed hoe belangrijk het wel en wee van de fabriek voor onze financiële situatie was. Mijn vader had een klein boerenbedrijf in Opperdoes in de tijd dat de melk nog in melkbussen naar de fabriek ging. We gingen 's zomers met de schuit naar het land om de koeien te melken. Wij waren een van de eerste klanten voor de melkrijder. Dat gaf wel eens wat spanningen. Want als het melken tegenzat of er moest nog een koe naar de stier, dan was het onvermijdelijke gevolg dat we laat thuiskwamen. Soms te laat voor de melkauto. Een goede verstandhouding met de melkrijder was dan ook van groot belang, want vooral in de zomer kon de melk niet de hele dag thuis blijven staan. Gelukkig waren de meeste melkrijders wel bereid om als het een keer nodig was even te wachten. Aan de andere kant zaten zij natuurlijk ook met het probleem dat zij hun tijd in de gaten moesten houden om op tijd bij de fabriek te zijn.
De melkrijder haalde niet alleen de melk op, maar hij bracht ook de lege bussen.
En in die bussen werd ook het een ander thuisbezorgd. Mijn moeder bestelde kaas, boter en karnemelk bij de fabriek. Altijd goede waar en altijd lekker vers.

Niet onbelangrijk was de melkgeldafrekening die de melkrijder meenam. Meestal deed de melkrijder de enveloppe met de afrekening en het geld erin onder het deksel. In die tijd kon dat nog. Bij sommige mensen kwam het voor dat de melkbussen met het geld uren langs de weg stonden. Ik heb ook wel eens gehoord dat de enveloppe bij iemand in de melkbus gevallen was en dat hij er pas bij het melken achter kwam dat in een van de bussen de melkgeldafrekening zat.

De gang van zaken op de fabriek was niet alleen voor de leveranciers, maar ook voor de werknemers en hun gezinnen van groot belang.
Er zijn steeds minder mensen die nog een agrarische achtergrond hebben. Er zijn ook nog maar weinig zuivelfabrieken meer over. Veel kennis over hoe het ooit is geweest dreigt te verdwijnen. Daarom is het heel goed dat er een Stichting Historie Aurora is.
Op 1 februari 1964 was de voormalige zuivelfabriek Aurora vijftig jaar in productie.
Op voorstel van voorzitter Jan Glas besloot de coöperatie in het zelfde jaar tot het instellen van een Aurorafonds met een kapitaal van Hfl. 20.000.
Uit de renteopbrengsten moest een prijs worden gefinancierd. Dit werd de Auroraprijs.
Aurora bleef geen zelfstandige coöperatie. Zij ging eerst op in C.V. Noord-Holland. En vervolgens kwam er in 1979 weer een fusie en ging de C.V. Noord-Holland op in de nieuwe zuivelcoöperatie Melkunie-Holland.

Op 18 september 1980 werd het beheer van het Aurorafonds overgedragen aan het Westfries Genootschap. Dat houdt in dat het kapitaal berust bij Friesland Campina en dat de renteopbrengsten overgemaakt worden aan het Westfries Genootschap.
Sindsdien heeft het bestuur van het Westfries Genootschap de eervolle taak een maal per drie jaar de Auroraprijs uit te reiken.
Vandaag mag ik als voorzitter van het Westfries Genootschap deze prijs uitreiken aan Stichting Historie Aurora. Bij deze prijs hoort een oorkonde.
Ik zal u voorlezen wat op deze oorkonde staat:

Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Auroraprijs 2014 toe te kennen aan Stichting Historie Aurora vanwege haar inzet voor het behouden van de kennis van de historie van de zuivelbereiding in Noord-Holland in het algemeen en die van de voormalige zuivelfabriek Aurora in Opmeer in het bijzonder.

Naast deze waardering in woorden is er ook een waardering met een geldbedrag van € 750.
Dat bedrag overhandig ik u nu symbolisch door middel van deze cheque.
Ik wens de stichting succes toe bij haar werkzaamheden en tenslotte wens ik allemaal nog een genoeglijke avond toe.

Jan Smit.