Veel belangstelling voor de cultuurhistorie van Westfriesland

In het afgelopen jaar zijn helaas weer een aantal trouwe leden overleden. Mensen die hun familieleden en ons als leden van het Westfries Genootschap dierbaar waren en die een lege plek hebben achterlaten. Het is niet doenlijk om in deze nieuwsbrief namen te noemen. Toch wil ik één uitzondering maken. Op maandag 7 september kwam het bericht van het overlijden van onze vice-voorzitter Maarten Dekker. In het bestuur van het Westfries Genootschap zullen wij hem node missen. Maarten was iemand die een grote kennis had van alles wat met Westfriesland en de geschiedenis van het gebied te maken heeft.

Het bestuur van het Westfries Genootschap, de commissies en de stichtingen hebben weer veel activiteiten ontplooid in het afgelopen jaar. Dat is een goede zaak, want het is belangrijk dat er veel aandacht besteed wordt aan de cultuurhistorie van Westfriesland. Wij moeten bovendien alert blijven op planologische ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor het Westfriese landschap en de Westfriese Omringdijk.

We leven in een roerige tijd, waarin het lijkt dat alles in de wereld op zijn kop staat. Mensen worden in hun bestaan bedreigd. Werelderfgoederen en monumenten zijn niet meer veilig. Dat is zorgelijk. Cultureel erfgoed maakt deel uit van de menselijke beschaving. Als we willen dat cultureel erfgoed behouden blijft, dan moeten we ons daar voortdurend voor inspannen. Daar is bewustwording en kennisoverdracht voor nodig. Dat begint dicht bij huis. Ik ben dan ook heel blij met de grote belangstelling voor onze cursus Kennismaken met Westfriesland. Wij organiseerden deze in het afgelopen jaar drie keer in het Timmermansgildehuis en één keer buitenshuis. Het waren niet alleen leden die deelnamen aan deze cursus, maar ook veel niet-leden. Een aantal van deze laatsten mochten wij na afloop van de cursus inschrijven als nieuw lid.

Namens het bestuur wens ik u goede kerstdagen toe en alle goeds voor 2016.

Jan Smit, voorzitter

Veiling en modeshow Kap en Dek

Zaterdag 6 februari vinden de veiling en kostuumshow plaats in café De Ridder St. Joris, Kerkebuurt 171 te Berkhout. De dagindeling is als volgt:
12.30-13.30 uur: kavels bezichtigen
13.30 uur: aanvang modeshow van de cursisten kostuumnaaien
14.30 uur tot ca. 17.00-17.30 uur: veiling
Voor meer informatie zie de website: Kap en Dek.

Contributie 2016

Bij dit mededelingenblad treft u de nota aan voor de contributie 2016. Evenals vorige jaren wordt u vriendelijk verzocht de contributie zelf over te maken door middel van telebankieren of een handmatige overschrijving.
Wilt u bij uw betaling a.u.b. vooral duidelijk uw naam en adres vermelden en als u voor een ander betaalt diens naam en adres? U doet ons daar een groot plezier mee.
Het minimum contributiebedrag is dit jaar wederom vastgesteld op € 31,00 voor gewone leden en € 62,00 voor bedrijven en instellingen. In verband met de hoge portokosten is er voor onze buitenlandse leden een aangepast contributiesysteem.
Voor dit geld krijgt u ons mooie jaarboek en drie maal per jaar ons fraaie tijdschrift 't Vierkant. Bovendien kunnen wij met uw contributie ons steentje bijdragen aan het bewaren van de cultuurhistorie van ons Westfriesland.
Bedankt voor uw steun en een goed 2016 toegewenst.

Boekenverkoop

Uit de voorraad in het Timmermansgildehuis zijn de volgende jaarboeken te koop:
- Jaarboeken t/m 1969, prijs per stuk varieert
- Jaarboeken 1970 t/m 1998, prijs per stuk €  2,50
- Jaarboeken 1999 t/m 2013, prijs per stuk € 10,00

Mocht u interesse hebben dan kunt u dit aangeven door het formulier in te vullen en naar ons secretariaat
toe te sturen. Dan zetten wij de boeken voor u klaar. Voor meer informatie over de inhoud van de jaarboeken verwijzen wij u naar onze website: Jaarboeken (WFON).
De boeken kunnen opgehaald worden op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december tussen 9 en 11.30 uur op ons secretariaat aan het Dal 3-achter te Hoorn. Op deze dagen zullen wij ook een grote hoeveelheid voor de verkoop bestemde Speelwagens, zowel los als gebonden, en andere Westfriese boeken ter inzage leggen. Misschien zit er iets voor u bij.

Graag zien wij uw bestelling tegemoet via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Reageer snel want van sommige boeken is de voorraad beperkt!

Van de reiscommissie

Dinsdag 19 april gaan we naar de provincie Utrecht. Wij vertrekken om 9.00 uur met de bus vanaf het P+R terrein bij NS-station Hoorn richting Haarzuilens. Daar bezoeken wij het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland, kasteel De Haar. We worden ontvangen met koffie en krijgen we een rondleiding.
Vervolgens vertrekken we met de bus naar Loosdrecht waar we aan boord gaan van de ‘Prins Hendrik’ voor een tocht vanaf de Loosdrechtse Plassen richting Nieuwersluis, over de Vecht naar Breukelen en weer terug. Onderweg vertelt de kapitein het een en ander over wat we zoal tegenkomen. De lunch gebruiken we op de boot. Om 16.00 uur vertrekt de bus uit Loosdrecht zodat we, als het verkeer meezit, tussen 17.00 en 17.30 uur weer terug zijn in Hoorn.

De kosten van deze dagexcursie bedragen € 45 per persoon.

Wij hebben de organisatie van de aanmeldingen mede vanwege uw opmerkingen naar aanleiding van vorige excursies wat aangepast. Dat betekent het volgende:
1. Aanmelden kan uitsluitend via het strookje onderaan de nieuwsbrief.
2. Dit strookje stuurt u naar Thea Knijn, Zuiderstraat 42, 1689 HE Zwaag.
3. U maakt gelijk de verschuldigde kosten over op bankrekening NL92 INGB 0002 7004 93 van de Reiscommissie Westfries Genootschap te Zwaag.
4. De volgorde van aanmelding wordt bepaald aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de betalingen!
5. Vol is vol. U kunt aangeven of u eventueel op de wachtlijst geplaatst wil worden.
6. U krijgt ± twee weken voor we op stap gaan een herinnering per mail of post.
7. Het kan altijd gebeuren dat u, uw reisgenoot of beiden verhinderd is/zijn. Bij tijdige afmelding ontvangt u 100% van uw betaalde bijdrage terug. Wanneer de afzegging plaatsvindt binnen 5 werkdagen voor 19 april 2016 ontvangt u geen restitutie.

Bert Kölker is gestopt bij de Redactiecommissie van het Jaarboek

Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de jaarlijkse verschijning van de Bundel, zoals Bert het jaarboek is blijven noemen.
In 1971 versterkte hij de ‘Commissie van redactie voor het jaarboek’. Bert heeft dus liefst 44 jaar deel uitgemaakt van de redactiecommissie.
De nu 85-jarige dr. A.J. Kölker begon zijn loopbaan als stagiair op het archief van de gemeente Haastrecht. Later werkt hij bij de gemeente Stolwijk. Als archiefinspecteur had hij in Noord-Holland aanvankelijk 96 gemeenten met drie archiefdiensten onder zijn hoede.
In 1963 promoveerde Albertus Josefus Kölker op het humanisme in de zestiende eeuw. De volledige titel van zijn proefschrift luidt: ‘Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus, twee Amsterdamse priester-humanisten; hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw’.
Lisse was jarenlang zijn woonplaats. Nu woont Bert in Warmond.
De redactiecommissie is hem veel dank verschuldigd voor zijn deskundige inbreng bij de beoordeling van ingezonden artikelen gedurende meer dan veertig jaar.

Westfrieslandprijs

Elk lid of elke organisatie werkzaam onder de paraplu van het Westfries Genootschap kan een voordracht doen voor de toekenning van de Westfrieslandprijs.
• De voordracht moet voor 1 mei 2016 ontvangen zijn bij ons secretariaat;
• De voordracht moet voorzien worden van een duidelijke motivering;
• Er moet worden aangegeven in welke categorie de voorgedragen prijswinnaar valt.
De ontvangen voordrachten worden doorgezonden aan een commissie, die het bestuur adviseert over de uiteindelijke toekenning van de prijs.
Meer informatie is te vinden op onze website: Westfrieslandprijs.

Creatief Westfries

Op 14 nevember hewwe we ofskoid neme moeten van Siem de Haan. Hai was mede-oprichter in 1985 en veul jare voorzitter van Stichting Creatief Westfries. Deer zette-n-ie z'n oigen met hart en ziel voor in. Deerbai zat ie in de redactie van oôs kwartaalblad Skroivendevort. Markante roime, mooie verhale en liedjes kwamme d'r van zoin hand.
Op de achtergrond was Siem 'n vraagbaak voor veul skroivers. Nuwe skroivers krege les en anwoizings van 'm. Van optredens met oigen meziek, roime en verhale, soms met are samen, kon ie erg geniete. 't Ging as vezelf.
Siem was kuin op de Jan Pannekeetprois die hai in 2006 voor al z'n werk voor 't Westfriese dialect kreeg.
We verlieze in Siem 'n warme man, die veul ophad met 't Westfries en de Westfriese cultuur. Wat bloift benne z'n boeke, roime, verhale en liedere en goeie herinnerings.
We wense z'n vrouw Ria en z'n femilie veul sterkte toe.

Agenda

6 februari: Slotmiddag Kap & Dek met veiling in Berkhout
19 april: Excursie naar kasteel De Haar en Loosdrechtse Plassen
28 mei: Voorjaarsstreekmiddag

Dorpsgezicht van Ursem.<!-- 451 -->
Dorpsgezicht van Ursem. (Foto 451 uit het Westfrieslandspel)