Klik hier voor de PDF-versie.
Uitgegeven onder auspiciën van het historisch genootschap 0ud West-Friesland.
Omdat deze serie naar het oordeel van het bestuur van het genootschap niet snel genoeg tot stand kwam, verzocht het bestuur eind 1976 aan de redactie van het jaarboek de begeleiding over te nemen.
Zo lezen we in de inleiding van deel XI pg.5.

Omdat het register op de foto's in de jaarboeken door mij ter hand was genomen, dacht ik aanvankelijk in genoemd register ook de foto's van de Stolphoevereeks hierin op te nemen. Dat bleek echter nogal verwarrend te werken voor de raadpleger beide reeksen: Jaarboeken en delen van de Stolphoevereeks zijn verschillend van aard.

Hé, is dat Westfries?De jaarboeken zijn elk een verzameling van diverse artikelen en de delen van de Stolphoevereeks gaan elk over één onderwerp en beide registers door elkaar vermelden bleek verwarrend te werken in het gebruik. Vandaar mijn besluit om beide registers van elkaar te scheiden. Onderzoekers over een afzonderlijk thema zoals kerk, molen, portretten etc. wordt aangeraden beide registers door te lopen.

Hopelijk vinden zij dan snel het gezochte antwoord. Bovendien zijn in de tweede druk de tekeningen vervangen en zijn hierin enige oude foto's opgenomen, welke in de eerste druk ontbreken.

LISSE 2014
BERT KÖLKER,
Namens Projector