Leide in vriende van 't Westfries Genoôskip,
We leve in een toid weerin 't loikt asof de hêle wereld in beweging is. As je d'r goed over neidinke is 't een groôt voorrecht dat waai as leide van 't Westfries Genoôskip hier in alle vraaihaid baai mekaar kome kinne voor ôze Westfriezedag. Dat is wat om dankbaar voor te wezen.

Vorig jaar vierde we dat 't Westfries Genoôskip negentig jaar bestond in vierde de Stichting Westfriese Femilies 't zestig jarig bestaan. Voor moin zat 'r an 't jubileum van Stichting Westfriese Femilies nag een extra feistelijk tintje. Ik kreeg op 23 december 't eerste boek van de jubileumuitgave Westfriese Femilies 1954-2014. Deer was ik heêl bloid mee.

Maar 't hoûdt nag niet op met de feisteraai. Stichting Creatief Westfries viert dut jaar dat ze dertig jaar bestaat. We fielcetere 't bestuur van de stichting in de leide van de skroiversgroepe met 't behalen van deuze mooie leeftoid.

As we terugkoike nei 't verenigingsjaar dat verbaai is, din dinke we ok an alle leide die overleden binne. 't Is onmogelijk om alle name te noemen in 't is ok gevaarlijk want je vergete d'r heêl gaûw ientje. Toch wel ik een paar name noeme. We misse ôze oud-pinningmeister Pé van der Lee in de oud-voorzitter van de Stichting Westfriese Môlens Piet Roele. Ze ware alle twei troûwe bezoekers van de Westfriezedag. Zelle we voor alle mese die we misse efkies een menuutje stelte hoûwe? Dank je wel.

Voordat we veerder gane wel ik eerst de bestuursleide voorstelle die d'r vedaag binne.
Naast me zitte: Jan Wittink uit Hippolytushoef. Haai is ôze secretaries. An de are kant zit Peter Koupman uit Woggelem. Haai is ôze piningmeister. Achter de tafel met 't dagelijks bestuur mist vice-voorzitter Maarten Dekker. We moete hum deur een langdurige ziekte al een hêle toid misse. De are bestuurslede die hier vedaag binne: Anneke Helder uit Benningbroek, Petra Tromp uit De Goorn, Netty Zander uit Hougwoud, Nan Beers uit Skagen, Hans van Kampen uit Skagen, Joop Skouten uit Skagen in Piet Zwaan uit Groôtebroek. Kees Kreuk uit Hougkarspel is 'r vedaag niet. Haai is op vekantie. Haai vindt 't bar nôselijk dat ie d'r net as vorig jaar niet baai weze kin, maar 't kon z'wat niet aars.

Gien bestuurslid, maar wel heêl belangroik voor 't genoôskip in de urganisatie van deuze dag is ôze secretaresse Corina van Willegen. Wat het die weer een zoôt werk dein!

In 't verenigingsjaar dat achter oôs lait is 'r weer veûl beurd. Al 't gewône, maar toch belangroike werk van bestuur, commissies in stichtings, maar ok bijzondere dinge. Deer noem ik 'r een paar van.
De verboûwing van 't Huis Dal 3 is ind aprel ofrond. D'r was heêl veûl achterstallig onderhoûd in 't het din ok 't nôdige geld kost. Maar 't resultaat mag 'r weze. De kroôn op 't werk is de voorgevel. Voor de verboûwing zat 'r een donkere vurflaag op. Die is 'r ofhaald. De kepotte stiene binne vervongen, de muur is skômmaakt in allies is opnuw voegd. 't Is echt een plaatje worren. We binne d'r groôsk op. 't Huis is vanof 1 juni weer verhuurd.
Al ôze jaarboeke binne noû digitaliseerd. De eerste negenintwuntig stane noû op ôze website in de rest volgt.
Stichting De Westfriese Môlens nam op 16 juli 't waidemôlentje Johan baai de Grôte Môlen in Skellinkhout weer in gebruik in guster werd de restauratie van de môlen van De Kaagpolder baai Opmeer feistelijk ofslôten.
De Commissie Kap in Dek nam 't initiatief voor een brocante markt in de prôtestantse kerk van Woggelem. Samen met de al jare bestaande activitoit skatte uit de kast was de markt vorig jaar een groôt succes. Dut jaar komt 'r op twuntig september, ok weer weer in Woggelem een vervolg.
De zurge over 't Westfriese landskip bloive onverminderd groôt. We kinne van Westfriesland gien museum make, maar 't is wel heêl belangroik dat we de vinger an de pols hoûwe in wake over 't Westfriese landskip in de Westfriese Omringdoik. Belangroike onderwerpe binne de windmôlens, de doik baai Winkel in de versterking van de Markermeerdoike. We trekke zô veul mogelijk geloik op met Stichting Landelijk Skoôn. De eerlijkhaid gebiedt om te zagen dat de stichting 't meiste werk doet. Piet Zwaan is ôze nuwe verteugenwoordiger in 't bestuur van de stichting.
In 2013 keurde 't algemien bestuur 't beloidsplan 2014-2018 goed. We binne noû volop bezig met de uitvoering deervan. Vorig jaar in dut jaar hawe we een actie hoûwen om nuwe leide te kroggen. Deer binne best wel een zoôt nuwe leide van komen, maar toch wat minder as we docht hadde. Toch is 't niet allegaar kommer in kwel. Want in maart van dut jaar hadde we een baaiienkomst van nuwe leide. De vorige was in maart 2013. In de tussentoid hadde we d'r honderd nuwe leide baai kregen. In deerne kwamme d'r nag meer. Maar mese, we kinne nag niet achterover leûne. Voor een sterk Westfries Genoôskip magge d'r best nag wel meer leide kome. In jolle kinne deer baai helpe. We perbere ok de bande met urganisaties die een soortgeloik doel as waai hawe an te halen. Want samen stane we sterk. Zô is 'r voor elke historische vereniging uit Westfriesland een contactpersoôn uit 't bestuur anwezen. Op die menier perbere we de bande an te halen. Dat lukt nag niet overal even goed, maar d'r binne gelukkig ok al verskaidene historische verenigings weer we goeie ketakte mee hawe.
Veerder binne we as bestuur drok bezig met 't onderwerp jeugd. Dat is niet zô makkelijk. ôze doelstelling is in de eerste plaas om de skoôljoôs te interesseren voor 't landskip in de cultuurhistorie van Westfriesland. We binne d'r van overtuigd dat de jeugd 't beste te beroiken is via de skôle. Oôs bestuurslid Netty Zander is heêl drok bezig met 't maken van wat we noeme een educatiekist. We zette deerbaai niet allien in op pepier in dinge die je in je hand hoûwe kinne. D'r is ok volop andacht voor digitale technieke. We dinke zelfs an een echte ‘game’, een computerspel. De nuwe educatiekist is nag gnissen klaar, maar d'r is noû al vraag nei.

Langzamerhand is 't toid om de opening of te ronden.Ik kin niet allies opnoeme weer of we mee bezig binne. Zôas ik in 't begin al zai: de wereld is volop in beweging. Westfriesland is deer gien uitzondering op. We kinne en welle oôs deer niet voor ofsluite. Leite we met respect voor 't verleden in de roike historie van oôs gebied koike nei de toekomst. Geniet van alle mooie dinge die vedaag op 't programma stane in maak 'r een gezellige dag van.

Jan Smit