Streekdracht, mooie gebouwen, gewoonten en historie

De commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap en de gidsengroep Twisk van het Nut organiseren in samenwerking met de vereniging In 't Pak voor de laatste keer een Midzomeravondwandeling in het monumentale dorp Twisk. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 19 juni 2015. De avond heeft als basis de geschiedenis van gewoonten, gebouwen en kostuums. Na een introductie in de kerk van de Protestantse Gemeente Thomas (de voormalige hervormde kerk) nemen ervaren gidsen groepen wandelaars mee om de historie van het dorp te verkennen. Onderweg ontmoeten de wandelaars jonge en oudere dames en heren in Westfries kostuum. Prachtige boerderijen, huizen en andere gebouwen vormen het decor voor de wandeling.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur: inloop in de kerk met koffie en thee
19.30 uur: welkomstwoord, vertelling over de tradities rond midzomernacht en uitleg over het Westfries kostuum
20.00 uur: aanvang historische wandelingen in groepen onder leiding van gidsen, de mensen in kostuum verspreiden zich door het dorp
22.00 uur: afsluiting in de kerk met een hapje en een drankje

De kosten bedragen € 6,00 per persoon, inclusief alle consumpties.
Bij slecht weer is er een binnenprogramma in de kerk.
Adres van de kerk: Dorpsweg 121, 1676 GH Twisk.

In verband met de parkeerproblematiek worden bezoekers verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen of indien men met de auto komt zo veel mogelijk met meerdere personen in een auto te komen.

Midzomeravondwandeling 2014.
Midzomeravondwandeling 2014. Willy Keetman is bezig met haar handwerk (frivolité). Meindert Valenteijn kijkt toe. (Foto: Jan Smit)