Dit is de toespraak van voorzitter Jan Smit van het Westfries Genootschap nadat hij het eerste exemplaar van het jubileumboek van Stichting Westfriese Families had ontvangen.

„Allereerst wil ik namens het bestuur van het Westfries Genootschap het bestuur van Stichting Westfriese Families feliciteren met het zestigjarig bestaan.
Ik vind het een eer dat ik vandaag als voorzitter van het Westfries Genootschap het eerste exemplaar van het jubileumboek van Westfriese Families in ontvangst mag nemen. Het bevestigt de goede contacten die de stichting en het Westfries Genootschap onderhouden.
Het is goed dat er in onze tijd waarin we overspoeld worden met berichten uit de gehele wereld er bij veel mensen een grote belangstelling is voor de eigen afkomst en familiegeschiedenis. Het is jammer dat zich dat niet vertaalt in een even grote belangstelling voor jullie mooie blad.

De lijfspreuk van de Stichting Westfriese Families - ‘Wie zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd’ - spreekt mij erg aan. Ik ben opgegroeid in een protestants-christelijk gezin in Opperdoes en mij zijn de Tien Geboden met de paplepel ingegoten. Daar staat onder andere in: ‘Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here God u geven zal.’ Beide teksten zeggen iets over respect voor het voorgeslacht.

De familie van mijn moeder, de familie Van Klaveren, woonde grotendeels in het voor mijn gevoel verre Hauwert. Zij waren daar overigens naar toe gekomen uit de Legmeer, gemeente Nieuwer Amstel. Van de familie Smit woonden velen vlak bij ons op het dorp. Opa, opoe, ooms en tantes waren een levende werkelijkheid en over de familieleden die er niet meer waren werd veel gesproken. Dat was vaak heel interessant.

Zo was de naam Jan Teunisz. voor mij als klein kind al een begrip. Toch ging het hier over mijn betovergrootvader. Ik herinner mij nog heel goed dat mijn oom Jan Smit zo'n veertig jaar geleden een aantal kopieën had laten maken van een oude foto, waar het gezin van mijn overgrootvader Andries Smit en zijn vrouw Trijntje van Asselt op staat. ‘Moet je d'r ok ien’ zei hij tegen mij. Ik wilde dat wel. De foto heeft bij ons altijd een plekje aan de wand gehad. Voor mijn vrouw Marijke was deze familiefoto een grote inspiratiebron. Het was voor haar aanleiding om op zoek te gaan naar de familiegeschiedenis van de familie Van Asselt en die van de familie Smit.

Voor de familie Smit heeft dit geresulteerd in een boek, dat nog niet in de bibliotheek van de Stichting Westfriese Families zit. Ik mag daarom mede namens Marijke een exemplaar van het boek aan u overhandigen. Ook mag ik u mijn kwartierstaat overhandigen. Deze is ook door Marijke samengesteld.
Ik wil u tenslotte nogmaals bedanken voor het fraaie boekwerk dat ik net gekregen heb en ik hoop dat de Stichting Westfriese Families nog vele jaren een bijdrage mag leveren aan het vastleggen van onze regionale geschiedenis.”

Jan Smit feliciteert in het Timmermansgildehuis Stichting Westfriese Families met het 60-jarig bestaan.
Jan Smit feliciteert in het Timmermansgildehuis Stichting Westfriese Families met het 60-jarig bestaan. Vlnr.: Suus Messchaert-Heering (oud-bestuurslid), Jaap Raat (bestuurslid), Klaas Bant (oud-voorzitter), Anneke Helder (bestuurslid), Ed Dekker (secretaris), Harold Bos (voorzitter), Jan Smit, Hans van Kampen (bestuurslid Westfries Genootschap) en Jan Gutker de Geus (oud-bestuurslid). (foto Marijke Smit)