1. Opening
De voorzitter van het Genootschap, Jan Smit, heet de aanwezigen van harte welkom, hij doet dat in het dialect.

Goeie murgen allegaar,
Moin naam is Jan Smit. Ik mag as voorzitter van 't Westfries Genoôskip namens 't bestuur zage dat we heêl erg bloid binne dat jolle allegaar komen binne: leide van 't Westfries Genoôskip in ôze gaste. In 't bijzonder welkom an de ereleide in de leide van verdienste. Mooi dat 'r ondanks de regen nag zô veûl mese in kleiderdracht komen binne. Dat verhougt de feistvreugde. Ik kreeg vorige week bericht dat alle zeuven gemeenties in oôstelijk Westfriesland vedaag de Westfriese vlag uitsteke zoûe. We hawe an de gemeenties in westelijk Westfriesland vroegen om dat ok te doen. Is zôas jolle miskien zien hawe, woû de gemeente Skagen niet achterbloive.
Weer we ok verlegen bloid mee binne is dat burgemeister Marian van Kampen van de gemeente Skagen d'r is. Ik wel an heur vrage of ze noû nei voren komen wel.

Burgemeester Marjan van Kampen is blij dat voor de 3e keer op rij de Westfriezendag in Schagen wordt gehouden. De eerste 2 keer was het wethouder Bouwes die namens de gemeente Schagen aanwezig was en haar deze keer ook duidelijke instructies meegaf. Zoals denk om de Westfriese vlag, die moet hangen in de kerktoren en geef nog maar eens aan dat je gratis kunt parkeren in Schagen.
Zij geeft aan veel respect te hebben voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de Westfriese folklore en het behoud en bewaken van de Westfriese identiteit.
De voorzitter dankt de burgemeester voor haar woorden en heeft voor haar een doosje bonbons uit Berkhout en een Westfries kwartetspel. Hij hoopt dat het niet de laatste keer is dat ze ons toespreekt, wellicht de volgende keer in net zo'n mooi 'kleedje' als bij de opening van de Westfriese Folkore!

Openingstoespraak van de voorzitter:

Leide in vriende van 't Westfries Genoôskip,
We leve in een toid weerin 't loikt asof de hêle wereld in beweging is. As je d'r goed over neidinke is 't een groôt voorrecht dat waai as leide van 't Westfries Genoôskip hier in alle vraaihaid baai mekaar kome kinne voor ôze Westfriezedag. Dat is wat om dankbaar voor te wezen.
Vorig jaar vierde we dat 't Westfries Genoôskip negentig jaar bestond in vierde de Stichting Westfriese Femilies 't zestig jarig bestaan. Voor moin zat 'r an 't jubileum van Stichting Westfriese Femilies nag een extra feistelijk tintje. Ik kreeg op 23 december 't eerste boek van de jubileumuitgave Westfriese Femilies 1954-2014. Deer was ik heêl bloid mee.
Maar 't hoûdt nag niet op met de feisteraai. Stichting Creatief Westfries viert dut jaar dat ze dertig jaar bestaat. We fielcetere 't bestuur van de stichting in de leide van de skroiversgroepe met 't behalen van deuze mooie leeftoid.
As we terugkoike nei 't verenigingsjaar dat verbaai is, din dinke we ok an alle leide die overleden binne. 't Is onmogelijk om alle name te noemen in 't is ok gevaarlijk want je vergete d'r heêl gaûw ientje. Toch wel ik een paar name noeme. We misse ôze oud-pinningmeister Pé van der Lee in de oud-voorzitter van de Stichting Westfriese Môlens Piet Roele. Ze ware alle twei troûwe bezoekers van de Westfriezedag.
Zelle we voor alle mese die we misse efkies een menuutje stelte hoûwe?

Dank je wel.

De voorzitter stelt de bestuursleden voor:
Jan Wittink uit Hippolytushoef, secretaris. Peter Koopman uit Wognum, penningmeester.
Achter de tafel met het dagelijks bestuur mist vice-voorzitter Maarten Dekker. We moeten hem door een langdurige ziekte missen.
De andere bestuursleden die hier vandaag zijn: Anneke Helder uit Benningbroek, Petra Tromp uit De Goorn, Netty Zander uit Hoogwoud, Nan Beers, Hans van Kampen en Joop Schouten uit Schagen en Piet Zwaan uit Grootebroek.
Kees Kreuk uit Hoogkarspel is helaas afwezig.
Geen bestuurslid, maar wel heel belangrijk voor ons en voor de organisatie van deze dag is onze secretaresse Corina van Willegen. Ze heeft weer veel werk verzet!

Intermezzo overhandiging Westfrieslandprijs:
Het is een goed gebruik dat op de Westfriezendag de Westfrieslandprijs wordt uitgereikt. Voor de toekenning van deze prijs bestaat een reglement dat is goedgekeurd door het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap. Het dagelijks bestuur beslist over de toekenning van deze prijs op basis van het advies van een onafhankelijke adviescommissie van drie personen.
Dit jaar is gekozen voor een kandidaat in de categorie cultuurhistorische waarden en creativiteit.
Coos Schouten en Sandra de Heus van de Stichting Cultureel-Historische Route Blokker wordt gevraagd naar voren te komen?
Wie zich verdiept in de historie is meestal ook nieuwsgierig naar de plek waar het een en ander zich heeft afgespeeld. Als je iets met je eigen ogen kunt waarnemen onthoud je het beter en spreekt het verhaal er achter meer tot je verbeelding. Maar wat doe je als belangrijke gebouwen en objecten uit het verleden verdwenen zijn?
De Stichting Cultureel-Historische Route Blokker stelt zich ten doel het zichtbaar maken van cultuurhistorische elementen in de gemeenschap Blokker. Dit is onder meer gedaan door het uitzetten van een wandelroute langs deze cultuurhistorische elementen in Wester-en Oosterblokker. De route is gemarkeerd met stoeptegels met daarop in kleur het oude gemeentewapen van Blokker.
De stichting zorgde bijvoorbeeld voor informatieborden langs de route en een plaquette met uitleg bij de boerderij de Barmhartige Samaritaan.
Verdwenen objecten zoals de kloosterpoort en de kloostertuin van het voormalige klooster Nieuwlicht werden weer zichtbaar gemaakt.
Bij de Westfrieslandprijs horen een oorkonde en een geldbedrag. Op de oorkonde staat:
Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2015 toe te kennen aan Stichting Cultureel - Historische Route Blokker vanwege haar grote inzet voor het behoud en zichtbaar maken van het cultureel erfgoed in de voormalige gemeente Blokker. De activiteiten van de stichting dragen bij aan de versterking van de identiteit van de lokale gemeenschap en zijn een goed voorbeeld voor soortgelijke initiatieven in andere plaatsen.
Aan de toekenning van de prijs is een geldbedrag van € 1.000 verbonden. Dat blijkt uit de symbolische cheque die wordt overhandigd.

Namens de stichting bedankt Coos Schouten het Westfries Genootschap voor de prijs die zij hebben ontvangen. De stichting is ontstaan uit een werkgroep na bouwactiviteiten rond de Bangert. Zij bouwden een poort aan de Bangert en gingen door met aktiviteiten gesteund door veel vrijwilligers om te komen tot de cultureel-historische route.
Zo is er de nieuwe vondst van 64 skelletjes, waarschijnlijk van de nonnen die in het klooster Bethlehem hebben gewoond. Een herbegrafenis vond plaats in Blokker bij de katholieke kerk om de verbintenis met het klooster nog sterker te maken. Hij spreekt zijn trots uit over de vele vrijwilligers die bij de stichting betrokken zijn. Zij zijn nu bezig met het project Schoorsteen, een tastbare herinnering aan de fruitteelt, deze schoorsteen wordt opnieuw opgebouwd.
De stichting is ambitieus en wil de komende tijd nog meer historie blootleggen. Deze prijs is weer een stap in de goede richting en een steun in de rug.

De voorzitter opent de vergadering.

Alvorens verder te gaan worden de bestuursleden, die vandaag aanwezig zijn, voorgesteld. Niet aanwezig zijn Hans van Kampen (dansfestival, waar ook vele andere leden aanwezig zijn) en Kees Kreuk. Die zit in Zuid-Afrika. Zijn vakantie is door de reisorganisatie een week verzet.
Geen bestuurslid, maar wel heel belangrijk voor onze organisatie is onze secretaresse Corina van Willegen. Wat heeft ze weer haar best gedaan voor deze dag!

Openingstoespraak:
In het verenigingsjaar dat achter ons ligt is weer veel gebeurd. De voorzitter noemt een paar bijzondere dingen.
De verbouwing van de woning Dal 3 is afgerond. Er was veel achterstallig onderhoud maar het resultaat mag er zijn. De kroon op het werk is de voorgevel. Voor de verbouwing zat daar een donkere verflaag op, die is verwijderd. Het metselwerk is hersteld en alles is goed schoongemaakt. Het is echt een plaatje geworden. De woning is vanaf 1 juni weer verhuurd.
Al onze jaarboeken zijn nu gedigitaliseerd. De eerste negenentwintig staan nu op onze website de rest volgt.
Stichting De Westfriese Molens nam op 16 juli 't weidemolentje Johan bij de Grote Molen in Schellinkhout weer in gebruik en 4 september werd de restauratie van de molen van De Kaagpolder bij Opmeer feestelijk afgesloten.
De Commissie Kap in Dek nam het initiatief voor een brocante markt in de protestantse kerk van Wognum.
Samen met de al jaren bestaande activiteit schatten uit de kast was de markt vorig jaar een groot succes. Dit jaar komt daar op twintig september, ook weer in Wognum een vervolg op.
De zorgen over het Westfriese landschap blijven onverminderd groot. We kunnen van Westfriesland geen museum maken, maar het is wel belangrijk dat we de vinger aan de pols houden en waken over het Westfriese landschap en de Westfriese Omringdijk. Een belangrijk onderwerp is het plaatsen van windmolens, de dijk bij Winkel en de versterking van de Markermeerdijk. We trekken zo veel mogelijk gelijk op met Stichting Landelijk Schoon.
De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat de stichting het meeste werk doet. Piet Zwaan is onze nieuwe vertegenwoordiger in 't bestuur van de stichting.
In 2013 keurde het algemeen bestuur het beleidsplan 2014-2018 goed. We zijn volop bezig met de uitvoering. Vorig jaar en dit jaar hebben we een aktie gehouden om nieuwe leden te werven. Er zijn wel nieuwe leden bijgekomen, maar toch wat minder als we gedacht hadden. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Want in maart van dit jaar hadden we een bijeenkomst van nieuwe leden. De vorige was in maart 2013. In de tussentijd hebben wij er honderd nieuwe leden bij gekregen. Voor een sterk Westfries Genootschap mogen er best nog wel wat meer leden bijkomen. We proberen ook de banden met organisatie die een soortgelijk doel hebben als ons aan te halen. Want samen staan wij sterk. Zo is voor elke historische vereniging uit Westfriesland een contactpersoon uit 't bestuur aangewezen. Op die manier proberen we de banden aan te halen. Dat lukt nog niet overal even goed, maar gelukkig zijn er ook al verscheidene historische verenigingen waar we goede kontakten mee hebben.
Verder zijn we als bestuur druk bezig met het onderwerp jeugd. Dat is niet zo makkelijk. Onze doelstelling is in de eerste plaats om de schooljeugds te interesseren voor het landschap en de cultuurhistorie van Westfriesland. We zijn er van overtuigd dat de jeugd 't beste te bereiken is via de school. Ons bestuurslid Netty Zander is druk bezig met 't maken van wat we noemen een educatiekist. We zetten daarbij niet alleen in op papier en dingen die je in je hand kan houden. Er is ook volop aandacht voor digitale technieken. We denken zelfs aan een echte 'game', een computerspel.
De nieuwe educatiekist is nog niet klaar, maar er is nu al vraag naar.
Langzamerhand is het tijd om de opening of te ronden.
Ik kan niet alles opnoemen waar we mee bezig zijn. Zoals de voorzitter in het begin al zei: de wereld is volop in beweging. Westfriesland is daar geen uitzondering op. We kunnen en willen ons daar niet voor afsluiten. Laten we met respect voor het verleden en de rijke historie van ons gebied kijken naar de toekomst. Geniet van alle mooie dinge die vandaag op het programma staan en maak 'r een gezellige dag van.

Dit was de opening. Hij wenst de leden een goede vergadering.

2. Benoeming notulencommissie
Op voorstel van de voorzitter gaat de ALV akkoord met de benoeming de dames Carolien van Etten en Margo Haakma tot leden van de notulencommissie 2015.

3.Verslag notulencommissie 2014
De notulen van 2014 en het verslag van de notulencommissie zijn na te lezen op www.westfriesgenootschap.nl. De notulencommissie, bestaande uit Trijnie Bakker en Gerian Helder, hebben schriftelijk aangegeven in te stemmen met de notulen.

De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van de notulen en de notulencommissie voor het beoordelen daarvan. Ik stel de vergadering voor de notulen goed te keuren. De vergadering stemt in met de notulen van 2014.

Naar aanleiding van de notulen geeft de voorzitter aan dat vorig jaar door Gerard Jak een oproep aan het bestuur is gedaan om er voor te zorgen dat het gedachtengoed van het toen scheidende bestuurslid Joop van Diepen bewaard zou blijven.
De voorzitter heeft, na overleg met het dagelijks bestuur, contact opgenomen met Joop van Diepen.
Het bestuur is van mening dat het in de eerste plaats een taak van Joop en zijn familie is om zijn gedachtengoed vast te leggen. Maar om u gerust te stellen: Joop heeft ons laten weten dat er al het nodige van zijn creatieve werk vastgelegd is, bijvoorbeeld in het boekje: Nag effies dutte”, een bandopname van zijn toneelstuk “Te Brulleft” en de boekjes “de Bullebak in Sloôt” en het stamboomboek “Het Westfriese geslacht Van Diepen”.
Verder wijst hij nog op zijn televisieprogramma's. Niet alles is bewaard, maar wel bijvoorbeeld de opnamen voor RTV Hoorn onder de titel “Effen Buurten”.
Ook heeft Joop nog wat losse mappen met teksten van liederen en columns bewaard.
Het bestuur onderneemt op dit punt verder geen actie.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn. De voorzitter meldt, dat er ook geen mededelingen zijn.

5. Goedkeuring jaarverslag 2014 opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 82
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag 2014 van de secretaris, zoals dat in het Jaarboek 2015 is opgenomen.

6. Verslag van de rekeningcommissie over 2013
Het verslag van de rekeningcommissie wordt voorgelezen. De kascommissie kan zich vinden in de stukken en adviseert de ALV dan ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer.
Hier wordt door de ALV mee ingestemd.

De voorzitter bedankt mevrouw Jolanda Kroon en de heer Wim van Hilten voor hun werk.

7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2014, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 82
Gelet op het advies van de rekeningcommissie stelt de voorzitter voor de rekening over 2014 vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen. De ALV gaat hiermee akkoord.

8. Benoeming kascommissie 2015
Jaarlijks treedt een van de beide leden van de rekeningcommissie af. Dit jaar is dat Jolanda Kroon omdat zij onze jaarrekening inmiddels twee jaar achter elkaar heeft gecontroleerd. De heer Wim van Hilten mag nog een jaar doorgaan. Het bestuur stelt u voor om in de plaats van Jolanda Kroon te benoemen mevrouw Conny Karsten-Sjerps uit Ursem. De ALV gaat hiermee akkoord.

9. Verkiezing bestuursleden
De secretaris neemt het woord:
De bestuursleden Jan Smit, Peter Koopman, Hans van Kampen en Joop Schouten zijn statutair aftredend. Zij stellen zich alle vier herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. De ALV gaat hiermee met applaus akkoord.

De voorzitter bedankt de leden, mede namens de andere bestuursleden die net benoemd zijn voor een nieuwe termijn, voor het in ons gestelde vertrouwen.
Hij voegt daar aan toe het een voorrecht te vinden om met dit bestuur , het secretariaat en alle vrijwilligers te mogen werken.
Het bestuurswerk kost de nodige tijd en inspanningen, maar er komt ook heel veel voor terug.

Intermezzo benoeming lid van verdienste:
Wat zou een vereniging als het Westfries Genootschap zijn zonder vrijwilligers? Mensen die zich vrijwillig en met hart en ziel inzetten voor het werk van onze vereniging. Ze zijn onmisbaar en gelukkig hebben we er veel.
Het zijn werkers op de achtergrond, maar toch is het goed om op gezette tijden er een naar voren te halen.
De voorzitter laat twee videobanden zien. De een heet: “20 jaar wel en wee” en de ander : “Westfries Genootschap jubileumjaar 1999”. Iemand die in de totstandkoming van deze banden veel tijd heeft gestoken is ons lid Cees Langedijk uit 't Zand.
Cees wordt gevraagd naar voren komen te komen.

Cees,
In december 2014 nam jij afscheid van Stichting Projector. Je bent van af 1987 betrokken geweest bij het werk van Stichting Projector, dat is meer dan zevenentwintig jaar. Jouw eerste video-opname voor de stichting was een opname in de zomerstal van Sieuw Metselaar-Bloothoofd in Opperdoes. Deze opname is gevolgd door vele andere. Jij maakte niet alleen film- en foto-opnamen, maar je deed ook andere dingen. Je stak veel tijd in het monteren en documenteren van films.
Je hebt ook gewerkt aan de promotie-dvd van het Westfries Genootschap met de titel “Kijk op West-Friesland”.
Dit voorjaar liet je ons op de commissie-middag in Café de Roode Leeuw in Benningbroek een mooie film zien met opnames van commissiemiddagen en ledenbijeenkomsten uit het verleden.
Haarscherp liet je zien dat in de loop der jaren veel thema's al dan niet in gewijzigde vorm terugkomen en dat alleen de hoofdrolspelers veranderen. Sommigen blijven lang, anderen weer korter.
Makers van foto's en films zorgen ervoor dat de kennis van de historie niet alleen in de vorm van woorden op papier doorgegeven wordt, maar ook in beelden en gesproken woorden. Dat was vroeger al belangrijk, maar in onze tijd nog veel meer.
Op de commissiemiddag van 11 april werd ook het fotoboek “Geschiedenis van Westfriesland in vogelvlucht” gepresenteerd. Je hebt samen met Klaas Lageveen en Jaap Raat twee jaar lang gewerkt aan de totstandkoming hiervan. Het is een prachtig document geworden.
Cees, het is vanwege jouw grote inzet dat het bestuur van Stichting Projector aan het bestuur van het Westfries Genootschap geadviseerd heeft de leden te vragen jou te benoemen tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap.
De ALV stemt hiermee in.
Dank u wel. Cees dan ben je bij deze benoemd.Van harte gefeliciteerd. Bij de benoeming hoort ook een oorkonde.
Op deze oorkonde staat de volgende tekst:

De leden van het Westfries Genootschap, in vergadering bijeen op zaterdag 5 september 2015 in Schagen, besluiten om Cornelis Ignatius Maria Langedijk, geboren op 18 maart 1946 te Spierdijk te benoemen tot lid van verdienste, vanwege zijn grote inzet gedurende ruim zevenentwintig jaar als bestuurslid van Stichting Projector.
Hij onderscheidde zich door het zorgvuldig vastleggen en documenteren van veel belangrijke gebeurtenissen bij het Westfries Genootschap en in Westfriesland door middel van foto's en films.


We hebben niet alleen een oorkonde meegenomen, maar ook een bos bloemen. Deze willen we graag aan je vrouw Lia geven en onze penningmeester Peter Koopman zal ze overhandigen.

Cees bedankt eenieder hartelijk. Hij is totaal overrompeld. Hij geeft aan 27 jaar met veel plezier bestuurslid te zijn geweest van eerst de filmcommissie wat later de stichting Projector is geworden. Zijn vader had hem daar toen toe aangezet. Hij heeft het met veel plezier gedaan en de tijd is omgevlogen. Het was ook altijd een leuke club met hardwerkende bestuursleden en mooi om daarvan onderdeel te zijn geweest.

10. Rondvraag
Mevrouw Dangermond geeft het bestuur een compliment voor de uitstekend georganiseerde midzomeravondwandeling in Twisk en de commissiemiddag in Petten.

11. Sluiting
De voorzitter wenst eenieder nog een mooie dag. De vergadering wordt met zang en muziek afgesloten door de Nes coöperatie.