In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er in opdracht van het ministerie van Landbouw en Visserij luchtopnames gemaakt van ruilverkavelingsgebied De Gouw. De foto's zijn afgedrukt in zwart-wit en hebben een afmeting van 1 meter bij 1 meter.
Het zijn interessante beelden van vóór de meeste dorpsuitbreidingen.
Deze foto's bevinden zich op het secretariaat. Het Westfries Genootschap gaat ze uitlenen aan elke historische vereniging die ze wil gebruiken. Het zijn twaalf foto's. Op bijgaande afbeelding kunt u zien welke dorpen op welke foto staan.

Klik hier voor een grotere afbeelding.
(4 MB, de afbeelding opent in een nieuw browservenster.)