Het Jongfryske Mienskip kwam op zaterdag 10 juni naar Westfriesland: Veertig Friezen uit de provincie Friesland en uit noord- en oost-Friesland in Duitsland.
Het was een bijzondere dag.
Doel van het Jongfryske Mienskip is een inter Friese verbinding leggen, die zaterdag was Westfriesland aan de beurt.

Ze richtten zich op de 13e eeuw en op de gezamenlijke Noordzeecultuur.
Ze werden ontvangen in museumboerderij West-Frisia aan de Koningspade Hoogwoud. Vooral de gebouwde kapel van de stichter van het museum Adriaan Donker had hun aandacht.

Aan de Berkmeerdijk hoorden ze hoe Willem II, graaf van Holland en Zeeland, rooms-koning van het Duitse rijk sneuvelde door de Westfriezen die niet onderhorig wilden zijn en voor hun vrijheid vochten.

In de Ouddorperpolder nabij dwangburcht de Nieuwenburg maakten ze een ‘statement’, door twee rvs-bordjes te plaatsen.

Ook werden eikenbomen geplant, ‘afstammelingen’ van de Opstalboom.

Dit alles werd opgenomen door Omroep Fryslân.

Bericht Omrop Fryslân: http://www.omropfryslan.nl/nijs/724864-friezen-ut-alle-hoeken-sykje-ferbining

Tekst: Netty Zander, foto's Tom Wester en Netty Zander

Video's op YouTube