De rooftocht van Grote Pier en zijn troepen vond dit jaar vijfhonderd jaar geleden plaats. Plunderend en brandstichtend trok de Fries Pier Gerlofs Donia destijds met zijn troepen door Westfriesland. Vijfhonderd jaar later staan wij stil bij deze afschuwelijke gebeurtenissen, die voor menig Westfries grote gevolgen hadden.

Op zaterdag 24 juni organiseert Stichting Kasteel Radboud in samenwerking met het Westfries Genootschap en het Westfries Archief een avond met lezingen. Sprekers zijn:
- Ben Dijkhuis, historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van Kasteel Radboud. Hij zal een beeld schetsen van het kasteel in de 16e eeuw.
- Hans Mol, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Friese landen te Leiden en verbonden aan de Fryske Akademy. Zijn inleiding gaat over de Friese volksmilities en de politieke achtergrond van de strijd in en om het gewest Friesland.
- Mark Raat, historicus. Hij vertelt over zijn onderzoek naar de belegering van Medemblik en West-Friesland (25 juni 1517). Wat zijn feiten en wat is fictie?

Plaats: Kasteel Radboud: Oudevaartsgat 8 te Medemblik
Inloop: vanaf 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 4 per persoon, te voldoen bij de kassa die toegang geeft tot het evenemententerrein. Na betaling kunt u over het evenemententerrein naar het kasteel lopen. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Kasteel Radboud.Kasteel Radboud. (Foto uit het Westfrieslandspel)