Op woensdag 26 april is aan Netty Zander een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Zij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg haar onderscheiding onder meer vanwege haar inzet voor het Westfries Genootschap. Zij maakt al vanaf 1998 deel uit van het bestuur.

Van links naar rechts: Netty Zander, Annie Sinnige en burgemeester Gert Jan Nijpels.Van links naar rechts: Netty Zander, Annie Sinnige en burgemeester Gert Jan Nijpels. (Foto: Jan Smit)

's Ochtends was er bij haar thuis in Hoogwoud een vergadering van de commissie COE, de commissie die onder andere de streekmiddagen en de Westfriezendag voorbereidt. Tijdens de vergadering werd er aangebeld. Burgemeester Gert Jan Nijpels stond op de stoep met zijn ambtsketen om. Hij beval Netty ‘In naam van de koning’ met hem mee te gaan. Met een landauer van Ad Snip werd zij samen met twee andere mensen die gehuldigd zouden worden, naar het gemeentehuis van Opmeer gebracht. In een met veel belangstellenden gevulde raadzaal hield de burgemeester voor elk van de drie te huldigen personen een passende toespraak en speldde hij vervolgens de onderscheiding op. Daarna was het tijd voor een toost met een oranjebitter en felicitaties.

Van links naar rechts: Anja Zander, Netty Zander en burgemeester Nijpels.Van links naar rechts: Anja Zander, Netty Zander en burgemeester Nijpels. (Foto: Jan Smit)

Voorzitter Jan Smit overhandigt Netty Zander bloemen namens het Westfries Genootschap.Voorzitter Jan Smit overhandigt Netty Zander bloemen namens het Westfries Genootschap. (Foto: Joop Schouten)

Netty Zander en bestuurslid Joop Schouten.Netty Zander en bestuurslid Joop Schouten. (Foto: Jan Smit)

Netty ZanderNetty Zander. (Foto: Jan Smit)