Negen liederen en voordrachten afkomstig uit een oud schriftje van Geertje de Beurs-Koorn (14-04-1873 / 7-12-1954)

• Feestliederen bestemd voor huwelijksfeesten
• Huize Avondlicht
• Bondslied
• Een gouden feit
• De kleine vrouw