Op zaterdag 24 juni is het nieuwe jaarboek gepresenteerd in Verenigingsgebouw Sint Pieter in Medemblik.

Na het openingswoord van voorzitter Jan Smit, vertelde bestuurslid Hans van Kampen over zijn onderzoek naar de schilderingen in de vergaderzaal van het Timmermansgildehuis uit 1635. Enkele jaren van gedegen onderzoek brachten hem op het spoor van de tot nu toe onbekende schilder daarvan, Arent Hendriksz van Hulckesteijn. Soortgelijke schilderingen van zijn hand zijn ook in andere gebouwen elders in ons land terug te vinden. Niet alleen de schilder kwam aan bod, ook de betekenis van de diverse schilderingen.
Hierna vertelde de voorzitter over de naïeve schilderkunst. Deze kwam aan het eind van de negentiende eeuw op en had ook in Westfriesland diverse beoefenaren.
Net als voor de amateur-schilders geldt voor de meeste naïeve schilders dat het schilderen niet hun beroep is en dat zij voor hun levensonderhoud niet afhankelijk zijn van de verkoop van hun schilderijen. Zij hebben geen schilderles gehad en hebben zich doorgaans niet in de techniek verdiept. Elke naïeve schilder heeft zijn eigen individuele stijl en kiest zelf zijn technieken en materialen. Dat geeft vrijheid en ruimte voor de indeling van het schilderij en vaak is het kleurgebruik verrassend.
De onderwerpen die de naïeve schilders kiezen, spreken veel mensen aan. Deze kunstenaars laten de werkelijkheid zien zoals zij die ervaren. Zij putten vaak uit hun geheugen en laten de dingen zien die zij zich nog uit hun jeugd herinneren.

Foto: Jannie Kuiper-Wetsteen heeft zojuist het eerste jaarboek in ontvangst genomen van voorzitter Jan Smit. (foto Dick Ham, Stichting Projector)

Een bekende naïeve schilder is Jannie Kuiper-Wetsteen uit Nieuwe Niedorp.

Zij heeft ongeveer 200 schilderijen gemaakt, waarvan sommige in opdracht. Ze schilderde veel winterlandschappen en een enkele keer een interieur. Ook het bekende schilderij van de Landbouwtentoonstelling in Opmeer is van haar hand. Zij schildert zelf niet meer en Peter Smit stelt in zijn artikel in het nieuwe jaarboek dat na haar de Westfriese naïeve schilderkunst tot het verleden behoort. Jammer, aldus de voorzitter, want vaak hebben de afbeeldingen op de schilderijen te maken met landschap, historie, gebruiken en folklore. Ook al geven de naïeve schilderijen niet altijd precies weer hoe de werkelijkheid is of was, toch is aandacht voor onze eigen omgeving en de historie daarvan van groot belang.