Westfrieslandprijs voor Oôs Joôs

De Westfrieslandprijs is een prijs die jaarlijks door het Westfries Genootschap wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die zich verdienstelijk maakt voor de cultuurhistorie van Westfriesland of die zich op een andere manier inspant voor de leefbaarheid van deze streek. Dit jaar is gekozen voor een kandidaat in de categorie dialect.

 

Tijdens de Westfriezendag op zaterdag 2 september in Berkhout is de Westfrieslandprijs overhandigd aan de band Oôs Joôs. Zij treden op als de Gebroeders Knoin.

 

Bij de prijs hoort een oorkonde en een geldbedrag van € 1.000. Op de oorkonde staat het volgende: ‘Door middel van optredens met eigen teksten in het Westfriese dialect bereikt de band een groot en vooral jong publiek. Daarmee dragen Oôs Joôs bij aan het behoud en het gebruik van onze eigen streektaal.’

 

FotoWinnaarWestfrieslandprijs

 

Foto: Van links naar rechts Kees Klaver, Peter Peereboom en Edwin de Weerd van Oôs Joôs en voorzitter Jan Smit.
De foto is gemaakt door Frans Leek van Stichting Projector.