Geslaagde Westfriezendag met veel aandacht voor de Slag op de Zuiderzee in 1573

Een groot aantal leden van het Westfries Genootschap was op zaterdag 2 september naar de Berkhouter kerk gekomen voor de Westfriezendag.
 
Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Smit, kreeg Rosalien van Dolder, wethouder van de gemeente Koggenland, het woord. Gekleed in de Westfriese streekdracht benadrukte ze het belang van de zorg voor de regionale cultuurhistorie en de belangrijke rol die het Westfries Genootschap daarbij speelt. De agenda voor de jaarvergadering bevatte verder de gebruikelijke punten, waaronder de herverkiezing van bestuursleden. Penningmeester Nico Braak, bestuurslid Hans van Kampen en voorzitter Jan Smit werden allen herkozen.
 
Tijdens de vergadering werd de Westfrieslandprijs uitgereikt aan de band Oôs Joôs en de prijs voor de mooiste nieuwe buurt van Westfriesland aan vertegenwoordigers van de gerenoveerde Patrimoniumbuurt in Enkhuizen.
 
Na afloop van de vergadering hield Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, een lezing met de titel ‘De Slag op de Zuiderzee, een keerpunt in de Westfriese geschiedenis.’
 
Na de lunch waren er drie excursies. De eerste was een stadswandeling door Hoorn, gevolgd door een bezoek aan het museum van de Stoomtram Hoorn-Medemblik. De tweede was een bezoek aan het Westfries Archief met een rondleiding en een lezing, beide in het teken van de Slag op de Zuiderzee in 1573. De derde excursie was een bezoek aan de Twuyvermolen in Sint Pancras. Alles bij elkaar was het een geslaagde Westfriezendag die door het mooie weer een extra glans kreeg.
 
Wethouder Rosalien van Dolder
Wethouder Rosalien van Dolder en voorzitter Jan Smit (foto Frans Leek van Stichting Projector)
 
lezing slag zuiderzee
Ad Geerdink houdt een lezing over de Slag op de Zuiderzee (foto Frans Leek van Stichting Projector)
 
Berkhouter Kerk
Dames en heren in Westfriese streekdracht op de trap van de Berkhouter Kerk (foto Frans Leek van Stichting Projector)
 
westfriezendag lunch
Gezellige drukte tijdens de lunch (foto Frans Leek van Stichting Projector)
 
stadswandeling hoorn
Stadswandeling door Hoorn (foto Frans Leek van Stichting Projector)
 
museum stoomtram
Bezoek aan het museum van de Stoomtram Hoorn-Medemblik (foto Frans Leek van Stichting Projector)
 
bezoek Twuyvermolen
Bezoek aan de Twuyvermolen in Sint Pancras (foto Netty Zander)