Westfries Genootschap
Westfriese Monumentale Kerken
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfriese Monumentale Kerken » Theaterkerk (Wadway)

Theaterkerk (Wadway)

Theaterkerk Wadway is sinds 1966 gevestigd in de oude kerk van Wadway. Het kenmerkt zich als een zogeheten vlakke vloer theater met 100 plaatsen. Het is gelegen in de buurtschap Wadway, grenzend aan de dorpen Spanbroek en Wognum, respectievelijk gelegen in de gemeentes Opmeer en Medemblik.

Geschiedenis

Het eeuwenoude kerkje heeft een unieke ligging. Omgeven door sloten staat het trotste pronken op een terp aan het einde van een klinkerpad, ter hoogte van een knik in de sloot, die 't Zwet heet.
In jaargang 1934 van het Historisch Genootschap West-Friesland wordt het volgende vermeld: “de kerk was voor de Hervorming of reformatie te begeving van den paus en den Abt van Egmond, welke laatste dezelve in 1480 aan Lambert Boudewijns gaf”.
De kerk, gewijd aan Maria Magdalena, in het Noord-Hollandse Wadway dateert uit 1457.
De oostelijke helft van de huidige kerk werd gebouwd in het eerste kwart van de 16e eeuw; de westelijke helft dateert van rond 1500. De toren is het oudst en komt uit 1450.
De kerk is in de 17e eeuw gewijzigd. Er zijn ooit twee bladen gevonden van een stenen altaar gemaakt van rode Bremerzandsteen. Deze bladen dateren van voor de reformatie en werden in 1953 aan het R.K. Kerkbestuur van de Hieronymuskerk te Wognum overgedragen. De onderhandelingen hierover tussen de geestelijkheid van de Nederlands Hervormde kerk en de burgemeesters van Wognum hebben bijna 75 jaar geduurd.
Eeuwenlang speelde de kerk een belangrijke rol in het sociale, maatschappelijke en geestelijke leven in Wadway. Tot halverwege de 20e eeuw de secularisatie tot gevolg had dat de kerk in verval raakte. Tot in de jaren '70 van de 20e eeuw werden er nog 2 kerkdiensten per jaar gehouden vanuit de Ned. Hervormde kerkgemeenschap te Wognum.
Op het kerkhof staan geen grafstenen meer, als aanwijzing dat ooit hier (tot 1930) de doden werden begraven. De grafstenen zijn in de kerk geplaatst.
De patroonheilige van de kerk is Maria Magdalena. In de toren hangt een klok met als randopschrift in het latijn: ‘Et sit nomen ei Magdalena, Anno Domini 1466’. Haar naam zij Magdalena AD 1466. De gedenkdag van Maria Magdalena is 22 juli. Rond deze datum wordt steevast de kermis van Wadway gehouden. Sinds 2002 valt de kermis altijd rond de derde zondag van juli.


(Foto uit het Westfrieslandspel.)

Theaterkerk Wadway

Begin jaren 60 van de vorige eeuw speelde een amateurtoneelgroep toneel op de zolder van regisseur Harry van Scherpenberg, van beroep chirurg in het St. Jans Gasthuis te Hoorn.
De groep noemde zich ‘het Zoldertheater’. De zolder werd al snel te klein en er werd omgezien naar een grotere ruimte. Deze werd gevonden in de kerk van Wadway, waar op dat moment de kippen en schapen rondscharrelden. Voor 1 gulden werd deze bouwval van de Nederlands Hervormde Gemeente gekocht. De toren bleef in eigendom van de gemeente Opmeer.
Met steun van Rijk en Provincie werd het kerkje gerestaureerd en omgetoverd tot Theaterkerk Wadway. In september 1969 verrichtte de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland de officiële opening, maar al eerder gaf het Hoornse Zoldertheater er voorstellingen.

Men kan dus zeggen:
De Theaterkerk Wadway komt uit de traditie van kleinschalig professioneel theater; dat in 1966 begon als een particulier theaterinitiatief; een artistiek contrapunt in een samenleving, die aan het begin van een democratiseringsgolf stond. Op toneelgebied werd toentertijd het theater gedomineerd door vaste, gesubsidieerde gezelschappen.
Theaterkerk Wadway was een van de eerste plekken waar het publiek niet meer ‘op’ keek naar het toneel, maar neer keek op het speelvlak.
Het 1e lustrum werd gevierd in aanwezigheid van (toen nog en nu weer) Prinses Beatrix en Prins Claus.
In het sfeervolle kerkje worden tot op de dag van vandaag zo'n 40 voorstellingen per jaar gegeven op het gebied van theater, cabaret, muziek en mime, gericht op een zo breed naar wegen om jong theatertalent voor het voetlicht te brengen. Tevens werft het bestuur actief mogelijk publiek.
Het gaat hierbij om voorstellingen die zich bij uitstek lenen voor de intimiteit van de ruimte en bedoeld zijn voor een publiek dat op de hoogte wil blijven van de jongste ontwikkelingen in de theaterkunst. Het is de plek waar in de beginjaren Freek de Jonge (van Neerlands Hoop in Bange Dagen) en Youp van 't Hek ooit hun eerste stappen op het podium hebben gezet. In een recenter verleden zijn dat Jochem Myjer, Maarten van Roozendaal, Kees Torn, het duo Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten, Jandino, Katinka Polderman, Vincent Bijlo, Jeroen van Merwijk en Carolien Borgers.

Zomaar wat namen, want ‘het begint altijd in Wadway’ zeggen sommige artiesten zelf.
En wie is er nou niet begonnen op de stenen vloer van de intieme theaterkerk?
Nog steeds staat de theaterkerk in de boeken als de kraamkamer van het Nederlandse cabaret en wil je erbij horen, dan moet je toch minimaal in Wadway hebben gespeeld.
Er zijn artiesten die zich realiseren dat zij zich in kleine zalen moeten laten zien om later de grote zalen gevuld te kunnen krijgen. En dan nog later ook niet meer van de buis af te slaan zijn.
Na afloop van de voorstelling kan men napraten met de artiesten in de bescheiden foyer in een ontspannen sfeer gezellig.
In april 1999 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland de ‘Prijs voor Culturele Arbeid’ toegekend aan de Theaterkerk Wadway. Op 4 november 1999 werd de prijs tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kerk uitgereikt door de Commissaris van de Koningin.
In 2011 werd de nieuw ingestelde ‘Schipper-Oosterkerk’ (Hoorn) wisselprijs als eerste uitgereikt aan de Theaterkerk Wadway.
De jury sprak ook hier weer haar waardering uit voor de lange traditie van Theaterkerk Wadway, die al bijna 50 jaar als kraamkamer voor de Nederlandse Kleinkunst fungeert.
Tevens werd daarmee haar inzet beloond voor het behoud van het cultureel en religieus erfgoed in West-Friesland.
Het huidige bestuur van de Stichting Wadway stelt zich allereerst tot taak om haar doelstellingen inhoud te geven door het programmeren van theatervoorstellingen van professioneel niveau, die zich bij uitstek lenen voor de intimiteit van de theaterkerk, en het zoeken (financiële) steun om de publieksruimten en de technische voorzieningen aan te passen aan de eisen destijds.

Andere toepassingen

Theaterkerk in Wadway is sinds 2003 ook in gebruik als trouw- en rouwlocatie. De Theaterkerk wordt eveneens vaak gehuurd voor speciale gelegenheden als vergaderingen, lezingen of presentaties. Op de website www.theaterkerkwadway.nl vindt men nadere informatie.

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.