Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Activiteiten

Nieuwsarchief

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Heidens kerkhof in Westwoud, een plek met hoge ouderdom (video)
Oorkonde van Landelijk Schoon voor Willem Messchaert
Jaarverslag 2017
Zienswijze Landelijk Schoon op versterking Markermeerdijken
Jaarverslag 2016
Verbetering Boezemkades van de Schermer
Afscheid Jur Mellema van Landelijk Schoon
Jaarverslag 2015
De Westfriesedijk in Winkel en de Provinciale Monumentenverordening
Beleidsplan 2015-2020
Afscheid Joop van Diepen
Informatiepaneel Aartswoud gerenoveerd
GS: Wees duidelijk – Volkert J. Nobel
Provinciaal beleidskader “Wind op Land”
Herinrichting Westfriesedijk Winkel: stand van zaken begin 2013
Herinrichting Westfriesedijk Winkel: aantasting monumentaal erfgoed
Bewoning agrarische bedrijfswoningen
Jubileumsymposium Landelijk Schoon geslaagd
Persberichten Jubileumsymposium
Aankondiging Jubileumsymposium: Het Westfriese Landschap, kansen en bedreigingen
Visie Landelijk Schoon op windenergie krijgt brede ondersteuning
Excursie naar Polytechniek Westfriezendag 2010
• Structuurvisie Noord-Holland 2040:
·· Inleiding
·· Bedrijventerreinen
·· Vrijkomende agrarische bedrijfswoningen
·· Windturbines en windmolenparken
·· Woonlandschap De Kromme Leek
·· Opwaardering Westfrisiaweg
·· Slotopmerkingen
Van agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning
Pieter van den Berge lid van verdienste
Noordse steen niet terug op de Zuiderdijk
Westfriese Omringdijk bij Hoorn - Molen in Schellinkhout
Inrichting gebieden voor waterberging: het gaat steeds beter
Historische Fruittuin in Blokker?
Kan het Dijkhuisje in Wervershoof behouden worden?
Oorkonde Landelijk Schoon voor Dick de Waal uit Venhuizen
Lichtmasten A7

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.