Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bewoning agrarische bedrijfswoningen

Eerder zijn aan Landelijk Schoon vragen gesteld over de dreigende leegstand en verpaupering van voormalige agrarische bedrijfswoningen. Problemen rond de beperkte mogelijkheden voor bewoning na bedrijfsbeëindiging vormen daar mede de oorzaak van.
Landelijk Schoon is van mening dat de agrariër die zijn bedrijf beëindigt op zijn boerderij moet kunnen blijven wonen en/of deze voor een reële prijs moet kunnen verkopen. Onlangs is daarvoor een stap in de goede richting gezet. Op 17 november j.l. heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu – weliswaar met de nodige vertraging – het wetsvoorstel ”Plattelandswoningen“ aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit voorstel voorziet in een verruiming van de mogelijkheden voor bewoning van (voormalige) agrarische bedrijfswoningen door zowel agrariërs als niet-agrariërs zonder dat daardoor de bedrijfsvoering van nabijgelegen boerenbedrijven wordt belemmerd.
Voor geïnteresseerden is meer informatie te raadplegen via de link:
Wetsvoorstel plattelandswoningen naar Tweede Kamer.

 


Hé, is dat Westfries?

841. Ik ben blij dat ik thuis ben op de fiets, er staat 'n bonk wind (veel).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.