Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Herinrichting Westfriesedijk Winkel: aantasting monumentaal erfgoed

Eind vorig jaar heeft Landelijk Schoon bezwaar aangetekend tegen het Ontwerp-Projectplan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de herinrichting van de Westfriesedijk ten noorden van Winkel. De Westfriesedijk bij Winkel is een onderdeel van de Westfriese Omringdijk, een provinciaal monument dat door deze plannen onherstelbare schade zal oplopen.
De voornaamste bezwaren tegen de aantasting van de dijk zijn:
- de aanwijzing van het dijktracé bij Winkel tot gebiedsontsluitingsweg (G.O.B.) waardoor op grote delen, ook door zwaar verkeer, 80 km mag worden gereden.
- de verbreding van de weg op de dijk van 5.50m naar 6.40m plus nog een fietspad met bermen waardoor de totale breedte bijna 12m wordt.
Volgens het Hoogheemschapschap Hollands Noorderkwartier is de herinrichting vooral noodzakelijk met het oog op de verkeersveiligheid. Maar Landelijk Schoon heeft daarvoor een andere oplossing aangedragen die aanzienlijk beter is voor de verkeersveiligheid en de te verwachten schade aan de Omringdijk.

De Westfriese Omringdijk bij Winkel. (Foto: Pieter van den Berge)

De Westfriese Omringdijk bij Winkel. (Foto: Pieter van den Berge)

Onze bezwaren vormden voor het College van dijkgraaf en hoogheemraden geen aanleiding het plan te wijzigen. In november vorig jaar heeft het Hoogheemraadschap het Projectplan dan ook definitief vastgesteld.
Omdat het antwoord van het Hoogheemraadschap op onze bezwaren ons allerminst heeft overtuigd is Landelijk Schoon in beroep gegaan bij de rechtbank in Alkmaar.

Om het herinrichtingsplan te kunnen uitvoeren heeft het Hoogheemraadschap bovendien een Omgevingsvergunning van de gemeente Hollands Kroon nodig. Deze is inmiddels verleend maar ook daar heeft Landelijk Schoon bezwaar tegen aangetekend.

Landelijk Schoon wil er zo alles aan doen om te voorkomen dat Westfriese Omringdijk – die als provinciaal monument nota bene een beschermde status geniet – grondig wordt aangetast. En dat in een tijd waarin meer en meer de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van De Dijk worden herkend, erkend, gewaardeerd en gepromoot...........

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.