Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Actueel » 2013

GS: Wees duidelijk

VOLKERT J. NOBEL
Hoorn


‘Als iets eenmaal weg is hoeven we er nooit meer over te praten’, aldus Johan Schilstra op 24 maart 1983 in de Statenzaal. De dag waarop onze provincie een provinciale Monumentenverordening rijk werd en de Westfriese Omringdijk, op initiatief van Schilstra – de vader van de Omringdijk –, meteen daaropvolgend tot eerste provinciaal monument werd verklaard. Schilstra onderstreepte zijn woord nog een keer: ‘Wat weg is komt nooit meer terug’.
De SP-Statenfractie heeft het College van Gedeputeerde Staten recentelijk nogmaals geconfronteerd met de door velen geuite kritiek op de manier waarop het hoogheemraadschap de werkzaamheden aan het dijkvak Enkhuizen-Hoorn, onderdeel van ons provinciaal monument, heeft uitgevoerd (NHD 18/9). Twee historische onderdelen – de spuiter (1660) bij Venhuizen en de spuisluis (1596) bij de Grote Molen in Schellinkhout – zijn zelfs opgeruimd! Het college laat weten dat ‘historische specialisten met veel kennis van deze dijk zijn geraadpleegd’. Een volledig overbodige zin, want in hun antwoord staat óók dat ‘extra historische kennis niet had bijgedragen aan een verandering in het projectplan’. Met andere woorden, laat het huidige college, net als Joh Schilstra in 1983, óók duidelijke taal spreken: ‘De bescherming van onze provinciale monumenten zal ons worst wezen’. Dan weten de SP-vragenstellers tenminste waar ze aan toe zijn.

(Ingezonden brief Noordhollands Dagblad – september 2013)

 


Hé, is dat Westfries?

173. 'Tijd is geld', zegt men. Daar is veul van an (grotendeels waar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.