Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Landelijk Schoon » Actueel » 2014

Afscheid Joop van Diepen

Tijdens de Westfriezendag op 6 september jl. in Schagen heeft Joop van Diepen afscheid genomen als bestuurslid van het Westfries Genootschap. Joop trad in 1973 toe tot het bestuur en heeft dat ruim 40 jaar gediend.
Gelijktijdig heeft Joop afscheid genomen van Landelijk Schoon. Joop vertegenwoordigde het bestuur van het Westfries Genootschap in de commissie (later stichting) en nam in 1974 de zetel over van Dirk Breebaart.
Voor zijn vele verdiensten voor het in stand houden van de Westfriese cultuur en het streekeigen landschap is Joop op 1 november jl. tijdens de najaarsstreekmiddag in Bovenkarspel koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Wel verdiend en van harte proficiat!

Bij het afscheid op de Westfriezendag heeft de voorzitter van Landelijk Schoon, Mieke Peetoom, Joop als volgt toegesproken.

Joop.

Vanaf 1981 ken ik je, ik kwam als jongste in het bestuur van – LET OP – het Historisch Genootschap Oud Westfriesland. Jij was toen nog de jongste van het toenmalige bestuur.

Ik kwam erin toen mevrouw Tuender-Nobel (tante Catrien) eruit ging. Volkert had mij benaderd en Piet van Kampen kwam bij ons thuis om mij uit te nodigen om kennis te maken met het bestuur, dat alles zeer weloverwogen.
Maar zei hij: Mieke mijn mede bestuurslid mevrouw Tuender heeft een project en zij zou zo graag willen dat jij dat overneemt en voortzet, voel je daarvoor? Met belangstelling wachtte ik af wat er op mijn pad zou komen.
Het was de merklap! Daar heb ik overigens met vreugde aan gewerkt.

Joop, jij was katholiek en ik niet, ik was vrijzinnig hervormd zoals vele Westfriezen. Maar ons doopceel was allang gelicht. Ver voordat we – zo wie zo – zitting mochten nemen aan de mooie antieke tafel in het Gildehuisje.
Het besturen, bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen, dat kwam op plaats twee. Dat is nu wel anders. Nu worden we wel degelijk gewogen op bestuurlijke capaciteiten.

We kunnen allebei terugkijken op een geweldige periode, eerst onder de bezielende leiding van Volkert J. Nobel en later van Klaas Bant.
In 1999 ben ik afgetreden. Jij bent doorgegaan.
Van Volkert heb ik veel geleerd, hij hield van een opgeruimd bureau en hij had veel invloed op mijn daadkracht.
Klaas Bant volgde hem op, dat was meer een man die vertrouwde op de verantwoordelijkheid van zijn mensen en controleerde minder. Wel buitte hij onze kennis meer uit. Ieder zijn eigen vakgebied.

Voor mij was het toen wel duidelijk dat Landelijk Schoon mijn stekkie was.
Interessante onderwerpen, gedegen discussies en er werden weloverwogen standpunten ingenomen. Ik werd eerst ad-interim voorzitter omdat burgemeester Gosliga ziek werd, later werd ik toch echt voorzitter en dat ben ik nu nog. Jij bent in L.S. als de vertegenwoordiger van het bestuur, door ons vaak de moeder genoemd.

Joop. Jij spreekt zo mooi Westfries. Jij analyseert het dialect, je bent zeer taalgevoelig, maar je speelt ermee.
Je was onderwijzer maar ook makelaar, jij deed gewoon altijd wat je leuk vond en wel heel relaxed. Je kent ongelooflijk veel mensen.
Je kon zomaar een liedje maken onder de vergadering – je sloot je dan even af – van hetgeen anderen te berde brachten.
Je hebt met al je talent en je prachtige stem op twee van onze symposia het muzikale intermezzo verzorgd, weet je nog? Een keer zelfs samen met je dochter. Wij hebben ervan genoten en onze gasten niet minder.
Je zit in de Boerderijenstichting “Vrienden van de stolp”. Een mooi dwarsverband voor Landelijk Schoon.
Je zit in de Bouwhistorische commissie, ook een dwarsverband voor Landelijk Schoon.
Voor Hoorn TV presenteer je programma's waarin je de gewone Westfries aan 't woord laat. Heel bijzonder!
Je bent een echt mensenmens, je brengt al jaren de jaarboeken rond, volgens mij duurt dat dagen. Want overal moet je nog even een praatje maken…
Je bent een gulle gever, trots op je tuin en blij dat je de appels, de peren en de pruimen met ons, de mensen van L.S. kunt delen.

Je hebt besloten te stoppen , dat zullen wij respecteren.
In kleine kring gaan we nog afscheid van je nemen, want Landelijk Schoon is een gedreven groep vrienden geworden, een ieder van ons is deskundig waar het zijn vakgebied betreft en ik mag daar leiding aan geven. Fantastisch toch?

Joop, Piet van Kampen ging “Koike”. Wat ga jij nou doen?
Wat je ook gaat doen, zeker is dat je Westfriesland en ons genootschap blijft vertegenwoordigen waar dat zo uitkomt en dat de doelstellingen van de Stichting voor Landelijk Schoon, welke voortspruiten uit een gezond verantwoordelijkheidsgevoel voor een mooie en leefbare omgeving voor nu en in de toekomst, jou op het lijf geschreven zijn. Joop, dank je wel! En tot gauw!

Mieke Peetoom, voorzitter Landelijk Schoon.

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.