Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Actueel » 2016

Afscheid Jur Mellema van Landelijk Schoon

Na afloop van de vergadering van Landelijk Schoon op 7 april 2016 heeft Jur Mellema afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland.

Na zijn aantreden als bestuurslid in 1999 heeft Jur, in de ruim 15 jaar die daarop volgden, een structurele bijdrage geleverd aan het werk van Landelijk Schoon, zowel op het organisatorische als het beleidsmatige vlak. Zijn inbreng in de overgang van commissie naar de stichtingsvorm in 2004 is daar een voorbeeld van. Maar ook is hij de man achter het BOT(Benen op Tafel)overleg waarin de bestuursleden vrijuit en zonder scrupules hun kijk op de toekomst van de stichting konden uiten en bouwstenen aandroegen voor een toekomstvisie.

Vanwege zijn bijzondere verdiensten heeft Jur bij zijn afscheid uit handen van voorzitter Mieke Peetoom de oorkonde van de Stichting ontvangen “als blijk van waardering voor de waardevolle inzet van zijn kennis en ervaring als bestuurslid in een stijl die aansluit bij de doelstelling van de stichting, namelijk het behoud en in ere herstellen van waardevolle elementen van het Westfries landschap”.

We zullen Jur missen. Het waarom heeft Mieke Peetoom in haar toespraak bij de uitreiking nog eens duidelijk verwoord.


Toespraak van Mieke Peetoom bij het afscheid van Jur Mellema

“Jur werd in 1999 waarnemend secretaris van het Westfries Genootschap, dus in de bundel van 2000 las ik in het eerste jaarverslag van de hand van Jur dat ik afscheid had genomen na 20 jaar als bestuurslid van het Westfries Genootschap en Jur trad toe op dat moment. Op de Westfriezendag werd Jur voorgesteld. En eigenlijk binnen een jaar al kwam Jur bij de commissie voor Landelijk Schoon als afgevaardigde van het bestuur. En op een gegeven moment, na ongeveer negen jaar, koos Jur definitief voor de commissie voor Landelijk Schoon en nam afscheid van “de moeder”.

We hebben Jur leren kennen als een rustige aimabele man, die onder alle omstandigheden relativerend kon zijn en het overzicht vasthield als leidraad voor zijn advies. Jur kon als een van de weinigen op lange termijn denken.

Wat zijn de gevolgen van het besluit wat wij nu nemen?

Zo heeft Jur ook het voorbereidende werk verricht voor de omvorming van commissie naar stichting. Een voorbeeld van het “op lange termijn denken.”

Is dat de weg die wij in willen slaan?

Ja, dan gaan we er ook voor, rustig en vastberaden.

Zo niet? Misschien hebben we nu te maken met een geval van “voortschrijdend inzicht”, vroeg Jur zich dan af. Zowel bij gemeenten, als provincie en waterschappen hebben we te maken gekregen met veranderende standpunten. Het beschermende raakte eraf, taken van bestuurders en ambtenaren werden anders ingevuld. En daardoor moesten we steeds vaker aan de bel trekken. Wij moesten leren daarmee om te gaan. Flexibel zijn, in gedachten, woord en daad. Maar we moesten wel op tijd anticiperen wanneer dat nodig was.

Met altijd onze doelstelling als leidraad.

Jur kon dat als geen ander, zo ook met onze aandacht voor de Westfriese Omringdijk, na mevrouw Danner waren wij met zijn drietjes soms “een roepende in de woestijn”.

Vol vertrouwen gingen we voor bescherming van de dijk steeds een stap verder, Pieter bereidde de stukken voor. Laas keek naar de juridische gevolgen van de tekst in het aangeleverde dossier en Jur adviseerde de beide heren met zijn deskundig inzicht.

Prachtig om met deze mensen op pad te gaan. We hebben alle drie veel geleerd, we hebben onszelf als deskundig in de etalage gezet en ook al hebben we moeten incasseren. Temeer omdat de besluitvorming soms stuitend was.

We zijn – als Landelijk Schoon – dankbaar dat we zo lang samen ons ideaal hebben mogen naleven en elkaar hebben kunnen voeden wanneer nodig. Er is een bijzondere vriendschap ontstaan tussen de bestuurders van deze stichting.

We zijn inmiddels een uniek stel mensen geworden die in staat zijn het beste uit de ander te halen. En daar gaan we mee door, ons ideaal is het aantrekken van jongere bestuurders die gezamenlijk de verantwoording van ons over kunnen nemen. Wij zullen hun dan nog enige jaren kunnen blijven adviseren en misschien projectmatig ondersteunen. We gaan door om de juiste man op de juiste plaats te krijgen voordat het te laat is.

Dat beloven we jou Jur, dank je wel”.

 


Hé, is dat Westfries?

397. Ouwerwisse (ouderwetse) stoelen hebben nog triemen (sporten, steunlatjes tussen de poten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.