Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Kan het Dijkhuisje in Wervershoof behouden worden?

Oprecht Advocaten te Hoorn heeft namens de fam. Bakker-Hetsen te Wervershoof verzocht om een cultuurhistorische waardebepaling van het dijkhuisje aan de Simon Koopmanstraat 193 te Wervershoof. De familie Bakker-Hetsen wil het dijkhuisje behouden. De vergunning voor de bouw van hun nieuwe huis is destijds echter verleend onder de voorwaarde dat het dijkhuisje gesloopt zou worden.

De Stichting voor landelijk Schoon heeft het volgende geadviseerd.
Wat betreft de cultuurhistorische waarde van het dijkhuisje. Indien de gemeente Wervershoof beschikt over een gemeentelijke monumentenlijst is er een mogelijkheid om plaatsing op deze lijst te verzoeken. Landelijk Schoon schat in dat de criteria voor plaatsing dusdanig zijn dat het dijkhuisje deze "status" niet "meer" zal kunnen verwerven. Het "biotoop" is dusdanig aangetast dat het object geheel op eigen kracht moet scoren. Dat dit lukt lijkt ons onwaarschijnlijk.

Blijft over, de wens om op ideële gronden een museale/cultuurhistorische bestemming te realiseren. De praktijk is dat de exploitatie ervan altijd moeilijk is. Zeker als de restauratie, inrichting en beheer, niet (geheel) door subsidie is afgedekt. In de gegeven omstandigheden zou behoud volgens Landelijk Schoon toch kunnen worden nagestreefd. De hierin participerende partijen moeten dan echter niet alleen het ideële doel onderschrijven maar ook uitvoeren. Vanuit een te vormen Stichting kan mogelijk goed worden gewerkt.
Zowel de verwerving van het pand als de restauratie/herindeling, inrichting en beheer kunnen hiermee vorm gegeven worden. Dit, zonder dat de gemeente haar voorwaarde tot sloop over te gaan, behoeft te effectueren. Voorts worden aldus de doelstellingen ook op de lange termijn voor de gemeenschap veilig gesteld. De Stichting Landelijk Schoon West-Friesland zou in deze opzet het project kunnen ondersteunen.

Inmiddels is een vereniging "Behoud het laatste dijkhuisje" opgericht en wordt alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk steun te krijgen en de gemeente te overtuigen van de waarde van het huisje. We zijn benieuwd naar de resultaten.

 


Hé, is dat Westfries?

841. Ik ben blij dat ik thuis ben op de fiets, er staat 'n bonk wind (veel).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.