Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Historische Fruittuin in Blokker?

De Stichting Historische Tuin Blokker heeft problemen bij het realiseren van haar plannen voor een historische fruittuin in Blokker.

De heer en mevrouw Balk zijn de eigenaren van een historische fruittuin aan de Koewijzend. Bij het realiseren van hun plannen voor de toekomst zijn problemen gerezen. In een vergadering van de Stichting Landelijk Schoon heeft de familie Balk één en ander toegelicht.
Een belangrijke bottleneck is het ter plaatse geldende bestemmingsplan waarin de betreffende gronden naast woningbouw, voor een deel een groenbestemming kregen. Vraag is nu of met een beetje "passen en meten" de plannen voor een historische fruittuin alsnog te realiseren zijn.
Er zijn al diverse contacten gelegd en initiatieven genomen om de haalbaarheid van de plannen te vergroten. Er is een Stichting gevormd, er zijn contacten gelegd met o.m. St. Historisch Blokker, Landschap Noord-Holland, provincie Noord-Holland en enkele lokale politici. Ondanks een positieve ontvangst is nog weinig voortgang geboekt.
De Stichting Landelijk Schoon heeft een aantal adviezen gegeven om de zaak van de grond te tillen. Naast enkele suggesties om de planologische en financiële problematiek te verhelderen is een vergroting van het draagvlak voor de plannen van essentieel belang. Met deze suggesties en een beetje goede wil van betrokken partijen moet het lukken de plannen voor (het behoud van) een historische tuin in Blokker te realiseren.


Historische Tuin Blokker (foto Pieter van den Berge)

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.