Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Lichtmasten A7

Rijkswaterstaat heeft de A7 ten noorden van Purmerend over een forse afstand voorzien van verlichting. De verlichting wordt/is aangebracht onder meer om daarmee files tegen te gaan, de capaciteit van de weg te vergroten, een betere doorstroming en grotere veiligheid te bewerkstelligen. Hoewel wij waardering hebben voor het feit dat het gaat om dynamische verlichting met een relatief beperkt energieverbruik en verminderd effect op natuurgebieden hebben wij op een aantal punten ernstige kritiek.

Slecht voor uitzicht en landschap.
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft nog onlangs het belang van zgn. snelwegpanorama’s benadrukt: voor de langsrijdende automobilist zijn deze rustgevend en stressverlagend. Karakteristieke landschappen krijgen daarbij een beschermde status, goed voor het landschap en de automobilist.
Het deel van de A7 dat nu van een zee van lichtmasten is voorzien voert door uiterst fraaie en deels beschermde landschappen: De Beemster (Werelderfgoed!), Landschap Laag Holland en de Stelling van Amsterdam. Het zicht op deze karakteristieke landschappen is ernstig aangetast en belemmerd. Door de hoge dichtheid van de masten kan het landschap slechts vanuit een soort coulissen bekeken worden. Dit is zeer betreurenswaardig.

Verkeerde locatie van de masten.
De lichtmasten zijn ter weerzijden van de weg geplaatst. Het was beter en logischer geweest (uitgaande van de noodzaak van extra verlichting) om de masten in het midden dus tussen de vangrails te plaatsen (zoals op het wegvak Zaandam-Purmerend). Aanzienlijk beter voor de veiligheid door volledig beschermde plaatsing en aanzienlijk beter voor het zicht op het aangrenzende landschap.

Toename onveiligheid.
Er is sprake van een toename van de onveiligheid: op delen van het traject zijn de lichtmasten niet beschermd door vangrails. Op een traject waar 120 km gereden mag worden vraagt dit om ongelukken. Deze onveilige situatie doet zich 24 uur per dag voor. De door Rijkswaterstaat beoogde vergroting van de veiligheid doet zich uitsluitend voor gedurende spitstijden wanneer de dynamische verlichting aangaat.

Lichtvervuiling.
Hoewel dit niet ons hoofdpunt is willen we tenslotte ook wijzen op de verdergaande lichtvervuiling. Weliswaar gaat het om een dynamische verlichting maar desondanks verstoort het op ongeregelde tijden het ritme van dag en nacht en heeft zo een negatief effect voor het leefklimaat van mens en natuur.

Samenvattend.
De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland is, ook na de korte "gewennings-periode" na de plaatsing, geschokt en teleurgesteld over de ontstane situatie: lichtmasten ter weerszijde van de A7 in een hoge intensiteit waardoor het uitzicht op het gave aangrenzende landschap wordt verpest. Door de deels onbeschermde plaatsing is de onveiligheid voor de automobilist toegenomen.

We zijn ons ervan bewust dat we met een voldongen feit te maken hebben; terugdraaien van deze misser brengt te hoge kosten met zich mee. Toch vragen we ons af waar het mis is gegaan. Is er overleg gepleegd tussen Rijkswaterstaat, andere overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties? (een soort art. 10 BRO overleg).
Is er überhaupt een mogelijkheid tot inspraak geweest? Wij hebben uitsluitend via persbericht(en) een mededeling van de werkzaamheden vernomen. Aannemende dat in de voorbereiding van dit project aan bovengenoemde argumenten en bezwaren aandacht is besteed, vragen wij ons af welke afweging ertoe geleid heeft dat voor de huidige oplossing heeft gekozen.
Wij hebben deze vragen aan Rijkswaterstaat gesteld omdat het voor ons nog steeds onbegrijpelijk is dat dit heeft kunnen gebeuren.
Lichtmasten langs de A 7 (foto Pieter van den Berge)

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.