Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Oorkonde Landelijk Schoon voor Dick de Waal uit Venhuizen

Op 1 november werd in Bovenkarspel de Najaarsstreekmiddag van het Westfries Genootschap gehouden. Tijdens deze bijeenkomst kreeg Dick de Waal uit Venhuizen een oorkonde van de Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland. Voorzitter Mieke Peetoom gaf in haar toespraak tekst en uitleg.

"We hebben het allemaal wel eens als mens, als ouder: je zou eigenlijk wat vaker een schouderklopje moeten geven aan.... noem het maar op: aan je buurman, aan je kind of aan iemand die ontzettend plichtsgetrouw zijn best doet. Of juist aan iemand die zijn nek durft uit te steken. De Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland is zeker niet "scheutig" met haar schouderklopjes, maar vandaag gaan we Dick de Waal een schouderklopje geven. Het laatste schouderklopje wat wij hebben gegeven was in het jaar van de molen, het vond plaats in Etersheim, dat is net even buiten de Westfriese Omringdijk. Vandaag geven we Dick de Waal een schouderklopje, juist omdat hij zoveel aandacht besteedt aan de Westfriese Omringdijk.

De provincie Noord Holland heeft de Westfriese Omringdijk 25 jaar geleden een beschermde status gegeven, zij heeft haar tot Provinciaal Monument benoemd. Maar aan benoemen heb je niet zoveel, aan beschermen wel en daar hebben heel veel mensen in Westfriesland zorgen over. Ook Dick de Waal. Wie beschermt wat? De dijken moeten worden versterkt dat is niet nieuw, dat gebeurde vroeger ook al.

Ik lees u een klein stukje uit de geschiedenis van de Zuiderdijk voor:
In 1550 werd een besluit genomen over het versterken van de Zuiderdijk met zeewier. Voor het zeewier werd een zware constructie aangebracht van palen en gording. Deze constructie heeft tot 1730 zijn waarde bewezen, want na 1532 is de Zuiderdijk niet meer doorgebroken.

In 2008 wordt er opnieuw aan de Zuiderdijk gegraven en daardoor zien we de palen, ze zijn door de werkzaamheden aan de dijk blootgelegd. En we zijn opnieuw heel bezorgd, of er wel met respect wordt omgegaan met ons provinciaal monument?
Dick de Waal houdt het heel nauwkeurig bij, hij maakt er foto’s van, hij schrijft de verantwoordelijke instanties aan en maakt hun bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij hebben aangegaan. Hij roept niet zomaar iets hij heeft zich vastgebeten in de geschiedenis van de Zuiderdijk.

Kijkt u allemaal maar op de site van de historische vereniging Suyder Cogge en u zult zien dat Dick de Waal zich de historie eigen heeft gemaakt. U kunt er veel artikelen van zijn hand vinden. Niet alleen over de dijk, bij voorbeeld ook een artikel over karaktervol bouwen in de Suyder Cogge en over de bemaling van de Kleiput bij Schellinkhout Elk artikel wordt geplaatst in het juiste perspectief van tijd en omgeving, zijn kennis is van groot belang voor ons en voor ons nageslacht.

Daarom zijn we zo ontzettend blij dat hij deze kennis wil uitdragen, door zijn werk als ingenieur heeft hij inzicht in het vakgebied van de grond, weg en waterbouw en door zijn belangstelling voor de cultuurhistorie heeft hij de gave het verleden te actualiseren. Zodat niet allen wij, maar ook de vakmensen bij de provincie en het hoogheemraadschap daar de leer uit kunnen trekken, zijn artikelen kunnen raadplegen om zo de kennis te gebruiken die nodig is om de vernieuwingen juist te kunnen beoordelen.

De Westfriese Omringdijk is 132 km lang, de Zuiderdijk is er maar een klein stukje van. De dijk heeft dit jaar heel veel aandacht gekregen en laten we hopen dat de draagkracht voor de cultuurhistorie van de dijk belangrijker blijkt te zijn dan de draagkracht in tonnage die over de dijk moet gaan zodat wij hem een beetje kunnen gaan ontzien, die oude dijk.

Dick de Waal.
Als blijk van waardering voor uw inzet voor landschap en cultuurhistorie vanuit betrokkenheid, vasthoudendheid en gedegen onderzoek overhandig ik u deze oorkonde.
Hartelijk gefeliciteerd".

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.