Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Jubileumsymposium Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland

Thema: “Het Westfriese Landschap, kansen en bedreigingen”
Datum/plaats: zaterdag 8 oktober 2011, Lourdeskerk in Zuidermeer.

In 2011 viert de Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland haar 85-jarig jubileum. De Stichting functioneert onder auspiciën van het Westfries Genootschap te Hoorn (NH). In het kader van dit jubileum organiseren we een symposium met als thema “Het Westfriese Landschap, kansen en bedreigingen”.
Uiteraard staat het Westfriese landschap centraal. De aandacht voor het behoud van het landschap en de landschapsontwikkeling staan onder toenemende druk; niet in de laatste plaats door de aangekondigde bezuinigingen. In dit spanningsveld is het noodzakelijk meer nog dan voorheen het landschappelijke aspect in de afweging van de diverse belangen te benadrukken.

Het programma vermeldt een viertal prominente sprekers die het landschap vanuit verschillende invalshoeken zullen belichten:
- de uitgangspunten van het provinciaal ruimtelijk beleid van Noord-Holland met speciale aandacht voor landschap en cultuurhistorie;
- het behoud, beheer en ontwikkelen van natuur en landschap in Noord-Holland;
- de archeologie in West-Friesland en de rol die deze speelt in de (structuur)vorming, de leesbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie van West-Friesland. Speciale aandacht wordt in dit verband besteed aan de Westfriese Omringdijk;
- het stolpenbeleid gericht op behoud en voortbestaan van de stolpboerderij als exponent van het agrarisch cultureel erfgoed in Noord-Holland.

De inleiders staan garant voor een evenwichtige maar kritische evaluatie van de landschappelijke ontwikkelingen in West-Friesland, het provinciaal ruimtelijk beleid en de rol die daarin thans wordt toegekend aan het landschap en de cultuurhistorie.
Het belooft dus een boeiende middag te worden.

Met het symposium richten we ons op de volgende doelgroepen:
- Besturen van provincie, gemeenten en regio;
- Bestuur van het Westfries Genootschap met haar stichtingen en commissies;
- Zusterverenigingen als Landschap Noord-Holland en Bond Heemschut;
- Lokale historische verenigingen;
- Overige belangstellenden.

Het symposium wordt gehouden op zaterdag 8 oktober a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in de multifunctionele ruimte van de Lourdeskerk van Zuidermeer (zaal open 13.30 uur). Wij verzoeken u zich aan te melden schriftelijk (Landelijk Schoon p/a Benonilaan 17, 1695 HD Blokker) of per e-mail landelijkschoon@quicknet.nl).

Wij zien uw komst graag tegemoet.

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.