Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Visie Landelijk Schoon op windenergie krijgt brede ondersteuning

De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland pleit al jaren voor een uitsterfbeleid voor bestaande windturbines, voor de plaatsing van nieuwe windturbines in hoofdzaak op de Noordzee en, last but not least, voor concentratie op andere vormen van duurzame energie en met name zonne-energie.
In onze visie moet ingezet worden op grootschalige toepassing van zonne-energie zowel financieel als wat betreft de research.

De provincies Noord-Holland, Friesland en Zeeland hebben de onderhandelingen over de collegevorming van Gedeputeerde Staten aangegrepen om de plaatsing van nieuwe windturbines op land aanzienlijk te beperken.
In het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland staat dit duidelijk verwoord: “Er komen géén windmolens op land bij”. Het College van G.S. zet in op innovatieve vormen van duurzame energie en richt daarvoor een zgn. “Energy Board” op.

Ook in de provincie Friesland wordt een beleid voorgestaan waarbij windmolens uit het open landschap worden geweerd. De visie van de Stichting voor Landelijk Schoon wordt geciteerd als voorbeeld van hoe het zou moeten!

De inzet op zonne-energie als meest kansrijke bron voor duurzame energie in de toekomst wordt ook stevig gepromoot door ons Koninklijk Huis. Of Prins Willem-Alexander zich hierbij heeft laten inspireren door de visie van Landelijk Schoon is echter de vraag...

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.