Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Intro

Van Stichting Landelijk Schoon West-Friesland naar Erfgoedvereniging Bond Heemschut

In het jaarverslag van de Stichting Landelijk Schoon West-Friesland over 2019 heeft u al kunnen lezen over het voornemen tot ontbinding van de Stichting. Vrijwel alle bestuursleden zijn op gevorderde leeftijd en al ettelijke jaren post-actief. Pogingen om bijtijds verjonging door te voeren zijn gestrand c.q. gedoemd te mislukken door gebrek aan belangstelling, beschikbare tijd, geschikte deskundigheden. Veel organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers zal dit bekend zijn.
Landelijk Schoon wil bijtijds voorkomen dat de inbreng vanuit dit vrijwilligerswerk langzaamaan in een (af-)glijdende schaal terecht komt. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een nieuwe vorm en opzet met als doel de profilering, kwaliteit en daadkracht vooral richting beleidsmakers te waarborgen.
Na een intensivering van onze samenwerking met andere landschappelijke en cultuurhistorische organisaties in Noord-Holland hebben we eind 2019 contact gelegd met vertegenwoordigers van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Wat betreft organisatie, werkterrein en doelstellingen biedt de Bond Heemschut en het ondersteunende bureau de beste mogelijkheden voor een structurele oplossing. Inzet van de besprekingen was de overname van het takenpakket van Landelijk Schoon door de Commissie Noord-Holland van de Bond Heemschut onder gelijktijdige ontbinding van de Stichting. Al snel bleek dat we wat betreft de plannen op één lijn zaten en dat deze goed aansloten op de toenemende aandacht van Heemschut voor het landschap als cultureel erfgoed en de vele bedreigingen daarvan.
Dit heeft erin geresulteerd dat de Bond Heemschut de bereidheid heeft uitgesproken om de informatie en adviesfunctie van Landelijk Schoon per 1 januari 2021 over te nemen.
Voor het Westfries Genootschap is hiermee gewaarborgd dat, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid voor het behoud van het Westfriese cultureel erfgoed, een beroep gedaan kan worden op de deskundigheid van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut.
Het bereiken van deze overeenstemming is weliswaar met pijn in het hart maar gezien de omstandigheden onvermijdelijk en beantwoordt aan ons doel: de zorg voor ons karakteristieke Westfriese landschap en de kwaliteit van de advisering te continueren.

Contact
Voor het signaleren van ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor het behoud van het Westfriese landschap en/of ander Westfries cultureel erfgoed kunt u voortaan terecht bij het meldpunt van de Bond Heemschut. De commissie Noord-Holland van de Bond neemt vervolgens contact met u op over mogelijke acties en/of steun. Het meldpunt is te bereiken via de volgende link: Meldpunt Bond Heemschut.

Overigens kunt u voor vragen en opmerkingen over het Westfriese cultureel erfgoed ook altijd terecht bij het secretariaat van het Westfries Genootschap.
* Telefoon: 0229-217121
* E-mail: contact@westfriesgenootschap.nl

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.