Amsterdam, Honselersdijkstraat, donderdag 22 november 2007.

ter attentie van de heer drs. P.L. van den Berge, Benonilaan 17
1695 HD BLOKKER
0229-232719.

Aan de stichting Landelijk Schoon, onderdeel uitmakend van het Westfries Genootschap.

Geachte mevrouw / mijnheer,

Een paar maanden geleden en ook korter nog, bleek mij, dat nabij Oudendijk een stel windturbinemolens is neergezet. En dit allemaal om grote energiemaatschappijen te verrijken, en de gas- en elektriciteitsprijs gaat er toch niet door naar beneden.

We zien steeds meer turbinemolens verschijnen, maar wat helemaal verschrikkelijk is, is dat dat ook in Westfriesland het geval is.

Terwijl in ons land en in onze cultuur, rust en stilte zo schaars worden, en bij gespannenheid of erger nog overspannenheid, een schone ongerepte gezichtseinder een niet in geld uit te drukken factor is.
Uit te leggen valt, dat deze ongerepte gezichtseinder bijdraagt aan het levensgeluk van de mensen, waardoor er minder psychiaters en zielsbehandelaars nodig zullen zijn, dus toch ook financieel voordeel.
We kunnen ons dan wel bezighouden met
het aanbrengen van de juiste verfkleur op de boerderijen,
het in de authentieke vorm brengen van de schoorstenen op de boerderijen, een ronde schoorsteen op een stolp,
het in stand houden van boogerds bij de boerderijen,
boerenerven proberen te behouden,
de kerkgebouwen in een goede staat houden en brengen,
liefst zwart bont vee in de weiden te willen,
de bouw van de boerderijen authentiek houden of brengen, rietgedekt, geen dakkapellen,
handhaven van vijzels voor hooi opslag,
de slootjes tussen de weilanden handhaven,
voor wat betreft de molens, de oorspronkelijke windmolens in stand houden of in een goede staat brengen, weer opbouwen, rietgedekt,
een schoorsteen van een buiten bedrijf gestelde melkfabriek in stand houden,
er voor waken iepen de wegen laten blijven omzomen, karakteristiek voor Westfriesland,
in Enkhuizen, Medemblik en Hoorn nieuwbouw te bouwen zoveel mogelijk in harmonie met de omringende bebouwing.

De eeuwenoude Omringdijk is een provinciaal monument en dan zal het oprichten van die vreselijke monsters dit alles duizendvoudig teniet doen?
Deze molens zijn kil, stekelig, computergestuurd, geen menselijk wezen te bekennen, hoogstens technici om de zaak aan de gang te houden.
Zeker hebben ze een sterk negatieve impact op de rust en de openheid van het Westfriese landschap.

Gesteld : er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de omvang en rentabiliteit van windenergie, evenwel dit dienen uitroeptekens te zijn van een massaal NEE.

Zeker moet een verplichting tot sloop opgenomen worden voor molens die langer dan een half jaar hebben stilgestaan.

Belangrijk is het verwerven van draagvlak onder de inwoners van West-Friesland, en vooral ook bij de jongeren, ze kunnen zich daarvoor inzetten door actie te voeren, toneelstukken te spelen, liederen te dichten, in plaats van zich zat te drinken, zodat ze een hoge plaats innemen op de lijst van alcoholverbruikers in Europa.

Per direct is een uitsterfbeleid nodig.
Zeker dient er geen enkel windmolenpark gerealiseerd te worden.
Per direct dienen de bestuurlijke niveaus van rijk, provincie en gemeenten, in te zien dat het beter is ten halve te keren dan verder te dwalen.

Zeker ben ik er van overtuigd dat uw inspanningen vele zijn, van u, en van de stichting Landelijk Schoon in haar geheel.
Op de website is het een en ander weergegeven.
Wij Nederlanders komen pas in het geweer als rampen al zijn opgetreden, hetzelfde geldt zeker voor de Westfriezen. Maar dijken moet je ook verhogen voor dat het hoog water wordt, hetgeen we wel inmiddels geleerd hebben.
Daarbij wens ik u vasthoudendheid en een niet af te laten weerstand bieden tegen deze misselijke ontwikkeling.

Groet, jan druif
geboortig uit Hauwert.

jan druif
honselersdijkstraat 51 I
1059 ez amsterdam
telefoon 020 6143696
email: