Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Symposium Klimaatverandering

Symposium Klimaatverandering

De verandering van ons klimaat staat al enige tijd volop in de belangstelling. Onderwerpen als het broeikaseffect en de steeds stijgende temperatuur op aarde zijn regelmatig terugkerende gespreksonderwerpen. De gevolgen zijn duidelijk: de natuur raakt van de rel. Aan de ene kant langdurige droogte en tekort aan drinkwater en aan de andere kant een stijgende zeespiegel en steeds vaker voorkomende overstromingen van rivieren. Wereldwijd is het aantal mensen dat door water wordt bedreigd gestegen van ca. 15 miljoen naar ca. 95 miljoen mensen per jaar (bron: VROM).

Ook in West-Friesland zijn de gevolgen van de klimaatverandering merkbaar. Vooral waar het gaat om de dreiging die van het water uitgaat. Een dreiging die in de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Recente acties van een aantal West-Friese gemeenten (Venhuizen, Drechterland, Stede Broec e.a.) om de versterking van de dijk tussen Enkhuizen en Hoorn met spoed ter hand te nemen, duiden erop dat de veiligheid van de West-Friese bevolking in het geding is. Zitten we nog wel veilig achter de eeuwenoude Omringdijk of heeft dit provinciale monument z'n langste tijd gehad? En wat zijn de gevolgen van de stijgende zeespiegel voor de kustbescherming? Duidelijk is wel dat er forse maatregelen nodig zullen zijn om ons land en zeker ook West-Friesland bewoonbaar te houden. Per slot wonen en werken we hier nu al beneden de zeespiegel.

De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland heeft de zaken eens op een rijtje gezet en organiseerde daarom op 14 januari in de Oude Ursulakerk in Warmenhuizen een symposium onder het motto “Klimaatverandering en de gevolgen voor de waterhuishouding in West-Friesland”.

Sprekers op het symposium waren: J. Wijn, beleidsmedewerker van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, klimaatdeskundige J. Veraart van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Enno Bromet, burgemeester van de gemeente Harenkarspel en Teun Blokker, onder andere boer en weerman. Zij gingen onder meer in op vragen als:

Wat verandert er in ons klimaat?
Wat merken we daarvan in onze directe woonomgeving?
Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor de waterhuishouding in de boezems en polders van West-Friesland?
Welke maatregelen zijn nodig voor een veilige kustverdediging van Noord-Holland?
Stichting voor Landelijk Schoon zal binnenkort de bijdragen van de verschillende deelnemers op deze site plaatsen.

Pieter van den Berge, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.