Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Actuele info » 2018

Oud-bestuurslid Bert Kölker overleden

Vandaag ontving de St. Projector via de Historische Vereniging te Lisse het bericht dat enige tijd geleden, op 20 januari 2018 te Lisse, op 88-jarige leeftijd is overleden ons oud-bestuurslid dr. Bert Kölker.

Bert Kölker.Bert Kölker (1930-2018) bij zijn afscheid van Projector in 2009.

Bert heeft na zijn pensionering als Provinciaal Archiefinspecteur voor de provincie Noord-Holland veel lokaal-historisch onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar de oude grenspalen in de omgeving van Lisse. Voor zijn werk voor het Westfries Genootschap ontving Bert in 1993 een ere-lidmaatschap en werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Eerder leefde Bert zich uit in zijn andere hobby: onderzoek naar de geschiedenis van de Hollandse molens. Je kon geen plaatsnaam noemen of Bert wist precies welke molens daar wanneer gestaan hadden, hoe ze heetten etc.
Bert was zeer geïnteresseerd in oud beeldmateriaal, met name oude kaarten. Hij publiceerde over de beroemde cartograaf Joost Jansz. Beeldsnijder en zorgde voor een heruitgave van diens beroemde ‘Caerte van Noorthollant’.
Voor de St. Projector heeft Bert veel werk verzet in de werkgroepen Beeld & Geluid en Inventarisatie die konden profiteren van zijn grote vakkennis. Met niet-aflatend geduld heeft hij het archief van de stichting geordend en beschreven waarna het kon worden ondergebracht bij het Westfries Archief.
Bert Kölker.Nog slechts enkele jaren geleden heeft Bert een uitgebreid overzicht gemaakt van het beeldmateriaal dat is gepubliceerd in de jaarboeken van het WFG, met verwijzingen naar onderwerp en herkomst. In 2010 nam Bert afscheid als bestuurslid van St. Projector, de reis Lisse-Hoorn werd hem te zwaar.
Zijn trouwe ‘makkers’ van stichting Projector hebben Bert het afgelopen jaar nog opgezocht in het tehuis waar hij was opgenomen nadat bij hem de ziekte van Alzheimer was geconstateerd. Jammer dat deze akelige ziekte juist zo'n ‘kenniskanon’ heeft moeten treffen. En vooral is het triest dat Projector niet de kans heeft gekregen om Bert bij zijn allerlaatste afscheid eer en respect te betonen…

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.