Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Projector » Actueel

Stichting Projector ontvangt dvd met opnamen ruilverkaveling Grootslag

Onlangs vond op het Timmermansgildehuis te Hoorn de overhandiging plaats van een dvd met filmopnamen over de ruilverkaveling het Grootslag uit de zeventiger jaren.
De heer Arie Vethman, de toenmalige projectleider van ruilverkaveling het Grootslag, maakte destijds van de werkzaamheden diverse filmopnamen op super 8.
T.g.v. zijn 80e verjaardag verraste zijn dochter hem met een dvd van de opgenomen filmpjes.
Een exemplaar daarvan overhandigde de heer Vethman aan de werkgroep Inventarisatie en Documentatie van Stichting Projector van het Westfries Genootschap.
Naast de “Grootslagfilm” van Jan Boon, is deze dvd een welkome aanvulling op de ruilverkavelingsgeschiedenis in West-Friesland.

Arie Vethman en Jaap Raat (links).
Arie Vethman, voormalig projectleider ruilverkaveling het Grootslag heeft zojuist de dvd overhandigd aan Jaap Raat (links), van de werkgroep Inventarisatie en Documentatie van Stichting Projector van het Westfries Genootschap (foto Klaas Lageveen).

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.