Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Actuele info »

Werkgroep “de Gouw te Boek” ontvangt cheque van € 3000,-

Op dinsdagavond 27 september was het zover. Vertegenwoordigers van elf instellingen kwamen samen in het bankgebouw van de Rabobank Hoorn Midden-West-Friesland aan de Nieuwe Steen 29.
Elk kwartaal selecteren leden van het Coöperatiefonds een aantal subsidieaanvragen. Deze keer waren elf instellingen de gelukkigen.
Het werd een feestelijke bijeenkomst, geopend door directeur Leo Timmers. Hij heette de vertegenwoordigers welkom en feliciteerde hen met hun geldcheque. Hij benadrukte dat het doel van het Coöperatiefonds is om een gedeelte van het geld dat de bank verdient weer terug te laten vloeien ten bate van de gemeenschap.
De leden van het Coöperatiefonds riepen de vertegenwoordigers van de instellingen naar voren, vertelden waarom zij waren uitgekozen en overhandigden vervolgens de cheque.

De werkgroep “de Gouw te Boek” van Stichting Projector, een stichting van het Westfries Genootschap, had een aanvraag ingediend voor een bijdrage voor een te publiceren boek over de ruilverkaveling De Gouw. De laatste ruilverkaveling in West-Friesland.

Al ruim twintig jaar volgt een werkgroep de werkzaamheden van de Ruilverkaveling in het gebied van de Gouw. Op 13 december 1990 werd er ja gestemd door de belanghebbenden en kon de verkaveling beginnen.
Netty Zander en Jaap Raat, leden van de werkgroep, namen de cheque in ontvangst. Jaap Raat vertelde de aanwezigen dat het hoofddoel van een ruilverkaveling is de door vererving of aankoop verspreid geraakte stukken land weer als één aangesloten lap grond achter de boerderij te krijgen. Vervolgens wees hij er op dat deze verkaveling een ander karakter had gekregen dan vorige verkavelingen als die van het Grootslag en de Vier Noorder Koggen. Toen stond het Agrarisch belang voorop, nu speelden Natuur en Milieu en Recreatie een belangrijke rol in het verkavelingsproces.

Na het officiële gedeelte konden de geselecteerden onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar over hun project van gedachten wisselen.


Jaap Raat en Netty Zander, leden van de werkgroep “de Gouw te Boek“ nemen de cheque van € 3000,- in ontvangst. Met dank aan de Rabobank.

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.