Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1992

In 1976 wordt de Filmcommissie voor 't eerst in de bundel van het genootschap genoemd, met daarbij de namen van de heer P.J. Koster (Hoogkarspel), mevrouw M. Schagen-Zwaan (Berkhout) en de heer C. Visser (Andijk).
In de bundel van 1977 verschijnt het eerste jaarverslag. Mevrouw Schagen schrijft daarin o.a.: ‘De Commissie heeft tot taak het filmbezit uit te breiden en dient vooral te zorgen voor het samenstellen van een zoveel mogelijk avondvullend programma. Ook is het beheer van dia's, welke in ons bezit zijn of nog komen, aan de Commissie toevertrouwd’.
We zijn nu 15 jaar verder. In de Filmcommissie komen we nog steeds de namen tegen van de heren Koster en Visser. Mevrouw Schagen heeft in 1987 om gezondheidsredenen bedankt.
In die 15-jarige periode is het filmbezit gestadig uitgebreid. Er zijn meer dan 20 videobanden gemaakt over allerlei Westfriese onderwerpen en historische gebeurtenissen. Er zijn voorts tal van avonden verzorgd met film- en videoprogramma's, alsmede tal van dia-avonden over ‘De geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht’.
Het bezit van de zgn. ‘Grootslagfilm’ (kosten meer dan ƒ 100.000,-, bekostigd door een grote gift van het Weesthuis te Grootebroek, alsmede diverse instanties en fondsen) werd de aanleiding tot het oprichten van de Stichting Projector (1987). De financiële risico's werden te groot om door een Commissie te worden gedragen.
In 1992 is het plan gerealiseerd om de Filmcommissie in de Stichting Projector te integreren. Twee leden van de Filmcommissie maken nu deel uit van het bestuur van de Stichting Projector en de overige leden zijn op afroep beschikbaar om werkzaamheden voor de Stichting te verrichten. Binnen het bestuur van de Stichting is een aantal werkgroepen opgericht: zoals een werkgroep Film, een werkgroep Video, een werkgroep Foto/Dia, een werkgroep Organisatie en een werkgroep verkaveling De Gouw-te-boek.
In 1992 traden uit het bestuur van de Stichting Projector: mevrouw M. Peetoom-Slooves en de heer D. Schuijtemaker (beiden periodiek aftredend), terwijl de heren F. Brieffies en W. Schagen bedankten.
In het voorjaar kwam het genootschap - en daarmee de Stichting Projector -, via de heer H. Ruitenbeek te Veenendaal, in het bezit van de negatieven-collectie ‘Nooteboom’. De heer P. Nooteboom, destijds directeur van de Ambachtsschool in Hoorn, heeft vele historische opnamen gemaakt. De heer C. Ruitenbeek, tot augustus 1966 directeur Gemeentewerken van Hoorn, verleende onderdak aan deze collectie. Na diens overlijden zijn alle negatieven, betrekking hebbend op onderwerpen in Hoorn, aan deze gemeente overgedragen. Het ‘landelijke gedeelte’, dat resteerde, is jarenlang door de heer H. Ruitenbeek beheerd met het oog op een mogelijke zinvolle herbestemming. Met het overdragen van deze collectie - met het daarbij behorende alfabetische register - heeft die herbestemming plaats gevonden en is de Stichting Projector een unieke collectie historische foto's van West-Friesland rijker geworden. Via mevrouw Havermans-Dikstaal kwam de Stichting in het bezit van foto's ‘historisch textiel’.
In 1992 zijn alle video-opnamen in de database gezet. Het filmbestand werd verder gearchiveerd. Het overzicht aan dia's en diaseries werd bijgewerkt. Aan de documentatie van foto's en krantenknipsels wordt gewerkt.
Van de heer P. Hauwert (Bovenkarspe1) kwam het verzoek om een kopie van de videoband ‘Bollen van de klei’ uit 1957. Oorspronkelijk een diaserie, maar nadien op video gezet. Inmiddels zijn alle W.L.T.O.-afdelingen, via hun voorzitters, geïnformeerd over het bestaan van deze band en de mogelijkheid om er een te bestellen.
Meermalen werd een beroep op ons gedaan: o.a. om bij een gemeente het filmbestand te bekijken en eventueel films te restaureren. Van een historische vereniging kwam het verzoek om een film uit 1937 over te zetten op video en tevens te voorzien van een toepasselijk muzikaal ‘achtergrondje’. Alle verzoeken zijn tot tevredenheid uitgevoerd.
De Filmcommissie van de Stichting Projector heeft op 10 november 1992 haar laatste vergadering gehouden. Daarna is de commissie in de Stichting Projector geïntegreerd, zodat per 1 januari 1993 alleen nog zal worden gesproken over de Stichting Projector en haar onderscheidene werkgroepen.

J.H.N.W. Raat

 


Hé, is dat Westfries?

573. M'n ouwe bromfiets moet opgeruimd worden. Elke dag zit ik er aan te madderen of: medderen (knoeien, klungelen, inspannend werken).
Dat gemadder moet nu 'ns uit zijn (dat moeilijke werk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.